TS Nadácia Ekopolis (Martina Ragalová) | 8.11.2019

Študenti z Technickej univerzity zabojujú o víťazstvo v súťaži Pre vodu 2019

Súťažiach študentov i mladých odborníkov čaká finále, na ktorom budú prezentovať svoje práce pred odbornou porotou. Súťaž organizuje Nadácia Ekopolis a záštitu nad ňou prebral minister životného prostredia SR, László Sólymos.

Spolu šesť prác, ktoré sa uchádzajú o Cenu Nestlé v hodnote 1 000 eur, pochádza z dielne vysokoškolských tímov, ale aj mladých aktívnych jednotlivcov. Reálne problémové situácie, ktoré do súťaže zadali samosprávy a firmy začiatkom roka 2019, tak našli svoje riešenia po uzávierke návrhov, ktorá bola v pondelok, 30. septembra.

V kategórii študentských tímov, ktoré vedie pedagóg z univerzity alebo vysokej školy, tento rok súťažili tri tímy zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Technickej univerzity vo Zvolene a Technickej univerzity v Košiciach. Podmienkou pre túto kategóriu bolo riešiť pridelenú modelovú situáciu priamo v teréne spolu s miestnou komunitou respektíve predkladateľmi modelových situácií.

Finále a ocenenie najlepších projektov súťaže Pre vodu 2019 sa uskutoční v stredu 13. novembra od 9.00 hod, v bratislavskom Satori stage. Finalisti v oboch kategóriách predstavia odbornej porote svoje dopracované súťažné návrhy. Víťaz v otvorenej kategórii získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €, druhé a tretie miesto môže získať finančnú odmenu v hodnote 500 € a 200 €. Najlepší študentský tím získa ocenenie 1 000 €.

Všetky súťažné návrhy budú po ukončení súťaže odovzdané zadávateľom, ktorí ich budú môcť využiť na riešenia problémov s vodou podľa vlastných potrieb.

SÚŤAŽNÉ PRÁCE ŠTUDENTSKÝCH SKUPÍN:

MYZONE – transformácia verejného priestoru (Nové Zámky), Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra

Park v átriu (Poprad), Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Dažďové vody v  pivovare, (Banská Bystrica), Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene

SÚŤAŽNÉ PRÁCE JEDNOTLIVCOV:

Architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom, Miroslav Čibik

Koncepcia renaturácie toku Trnávka, Tomáš Pozdech

Revitalizácia studničky v meste Revúca, Michal Tomlain