studentiV uplynulých týždňoch sa uskutočnili krajské kolá hneď dvoch predmetových olympiád študentov stredných škôl.

Už 43. ročník Krajského  kola Geografickej olympiády sa uskutočnil  25.3.2015 v Banskej Bystrici za účasti 36 študentov Gymnázia Ľ. Štúra, ktorí tvorili  najpočetnejšiu skupinu súťažiacich. Študenti získali  tri prvé miesta – Lucia Valovčanová (IV.C ) kat. CD, Martna Urbanová (IV.B) kat. A, Tomáš Bortel (III.D) kat. Z, druhé miesto – Katarína Švoňavová  (IV.B )kat. CD, a  tretie miesto – Kristína Šebianová (IV.C) kat. A. Štyria študenti ,ktorí obsadili  prvé a druhé miesta, postúpili na Celoslovenské kolo  geografickej  olympiády, ktoré sa uskutoční 24.4.2015 v NITRE.

Už o deň na to, 26.marca 2015, sa študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra  zúčastnili 45.ročníka Krajského kola  Olympiády v ruskom jazyku v Junior centre Banská Bystrica. Matej Meliška (I.A),  Lucia Viktorová (IV.D) a  Miroslav Rusenko (IV.D) si víťazstvom vo svojich kategóriách zabezpečili účasť na Celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku. Erik Zliechovský (OK B) sa umiestnil na peknom 2.mieste.

 studenti