TS Gymnázium Ľ. Štúra (Ivetta Vidová) | 10.4.2015

Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra úspešní na krajských olympiádach

studentiV uplynulých týždňoch sa uskutočnili krajské kolá hneď dvoch predmetových olympiád študentov stredných škôl.

Už 43. ročník Krajského  kola Geografickej olympiády sa uskutočnil  25.3.2015 v Banskej Bystrici za účasti 36 študentov Gymnázia Ľ. Štúra, ktorí tvorili  najpočetnejšiu skupinu súťažiacich. Študenti získali  tri prvé miesta – Lucia Valovčanová (IV.C ) kat. CD, Martna Urbanová (IV.B) kat. A, Tomáš Bortel (III.D) kat. Z, druhé miesto – Katarína Švoňavová  (IV.B )kat. CD, a  tretie miesto – Kristína Šebianová (IV.C) kat. A. Štyria študenti ,ktorí obsadili  prvé a druhé miesta, postúpili na Celoslovenské kolo  geografickej  olympiády, ktoré sa uskutoční 24.4.2015 v NITRE.

Už o deň na to, 26.marca 2015, sa študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra  zúčastnili 45.ročníka Krajského kola  Olympiády v ruskom jazyku v Junior centre Banská Bystrica. Matej Meliška (I.A),  Lucia Viktorová (IV.D) a  Miroslav Rusenko (IV.D) si víťazstvom vo svojich kategóriách zabezpečili účasť na Celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku. Erik Zliechovský (OK B) sa umiestnil na peknom 2.mieste.

 studenti