Počas ôsmych mesiacov sa 39 šiestakov z vybraných základných škôl zo Zvolena, Banskej Bystrice, Pliešoviec, Zvolenskej Slatiny a Slatinských Lazov stalo študentami Detskej lesníckej univerzity. Po jej absolvovaní si v stredu 19. júna z rúk dekana Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene prevezmú diplomy absolventov.

V októbri minulého roku na mladých študentov čakali index, tričko, skriptá, pracovné listy a hlavne odborné prednášky a aktivity lesnej pedagogiky. Už na prvej prednáške hľadali šiestaci odpoveď na tajomnú otázku – dokáže počítačová hra „vyveštiť“ budúcnosť lesa? Zistili, že áno, a to vďaka rastovému simulátoru s názvom Sibyla Suite a virtuálnej jaskyni, kde je možné vizualizovať prírodné a technické objekty a procesy.

Oddávna sa hovorí, že „les sa vychováva sekerou“, a preto bolo zaujímavé na ďalšom stretnutí vyskúšať si harvesterový trenažér na spiľovanie stromov. Deti tiež navštívili Zubriu zvernicu pri Topoľčiankach a spoznali aj prácu profesionálnych poľovníkov. Na Vysokoškolskom lesníckom podniku videli prácu v lesnej škôlke a sami si prakticky vyskúšali sadenie mladých stromčekov, odobratie vývrtu letokruhov či orientáciu v lesníckych mapách. V Arboréte Borová hora malí študenti poodhalili tajomstvá stromov, ich plodov a semien.

Za osem mesiacov na Detskej lesníckej univerzite si mladí študenti poctivo robili poznámky, získavali prvé lesnícke skúsenosti, ale sa aj hrali a tiež oslávili 21. marec ako Medzinárodný deň lesov. A čo im toto nové poznanie dalo? Naučili sa milovať a chápať lesy a vnímať prírodu ako súčasť ich bytia, čo je správna cesta k tomu, aby oni sami lesy zachovali pre ďalšie generácie. Ich úsilie bude korunované slávnostnou promóciou pred zrakmi ich rodičov a ostatných blízkych a snáď ich detské duše budú naplnené túžbou po ďalšom vzdelávaní a získavaní vedomostí.

Už 9. ročník projektu Detská lesnícka univerzita sa v školskom roku 2018/2019 realizoval aj vďaka finančnej podpore partnerov. Jeho cieľom je okrem popularizácie lesníctva i podpora environmentálneho vzdelávania na príklade lesa s dôrazom na princípy udržateľného obhospodarovania slovenských lesov. V príprave je už teraz jubilejný 10. ročník tohto úspešného projektu.

Koordinátorom projektu Detská lesnícka univerzita je Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, hlavným partnerom sú Vojenské lesy a majetky SR, š.p., ďalšími partnermi sú Lesy SR, š.p., Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene a Zvolen – mesto lesníctva.