Tento rok je 20. november venovaný obetiam dopravných nehôd. V piatok 8. novembra sa pri autokaplnke vo Zvolene – Strážach uskutočnilo uctenie si pamiatky pamiatku obetí, vyjadrenie solidarity pozostalým a zároveň upozornili všetkých účastníkov cestnej premávky na tragické následky týchto dopravných nehôd.

dscn0143Úctu prišli vzdať zástupcovia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Banská Bystrica, Slovenského Červeného kríža Banská Bystrica a prezident Slovenskej únie vodičov.

Takmer každý deň dochádza na cestách k dopravných nehodám. Niektoré sú menej vážne, pri iných dochádza k ťažkým zraneniam a niektoré z nich sa žiaľ končia tragicky. Nezodpovedným správaním niektorých účastníkov cestnej premávky dochádza k škodám na majetku, zraneniam a čo je najhoršie, k nenahraditeľným stratám na živote. Pri tragických dopravných nehodách sme konfrontovaní s bolesťou, smrťou a žiaľom. Po obetiach týchto nehôd zostáva smútok v srdciach pozostalých, ale každá takáto udalosť do istej miery poznačí aj každého z nás.

Dnes sme sa stretli, aby sme si pripomenuli všetky obete, ktoré nemali to šťastie vrátiť sa domov medzi svojich blízkych. Pretože ich život vyhasol na ceste alebo po prevoze do nemocnice. Spomíname na nich a práve tretia novembrová nedeľa je venovaná ich pamiatke.

Zároveň je dnešný deň aj ocenením našej práce, pri ktorej podávame pomocnú ruku a každý z nás sa snaží pomôcť tak, ako je to v našich silách. Napriek nášmu enormnému úsiliu a preventívnemu pôsobeniu aj naďalej dochádza k tragédiám na cestách. Preto nech je dnešný deň mementom pre všetkých, ktorých si sadajú za volant, ale aj pre cyklistov a chodcov.

Len zodpovedným správaním, predvídavosťou a ohľaduplnosťou môžu účastníci cestnej premávky predísť kolíziám a hlavne veľa krát zbytočným tragédiám na cestách.