zvolen namestie snpZvolen je jedným z 300 slovenských miest a obcí, v ktorých bude od 14. apríla do 30. júna prebiehať zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). V tomto čase môžu aj vašu domácnosť navštíviť poverení pracovníci Štatistického úradu.

Štatistický úrad pomocou zisťovania získa údaje o životnej situácii v meste pod Pustým hradom a taktiež o indikátoroch chudoby ako sú miera rizika chudoby a hranica rizika chudoby. Zisťovanie sa týka len osôb nad šestnásť rokov, ktoré v čase zberu údajov bývajú na území Slovenskej republiky. Cieľom anonymného štatistického zisťovania je získanie porovnateľných údajov o životných podmienkach obyvateľov Slovenska a Európskej únie v kontexte boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Do štatistiky sú okrem Slovenska zapojené všetky členské štáty vrátane Nórska a Islandu. Zisťovanie sa na Slovensku realizuje už od roku 2005, pričom každý rok je jeho predmetom iná oblasť sledovania. Výsledky štatistiky umožnia nielen medzinárodné porovnanie Slovenska v rámci Európskej únie, ale aj analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku.