Od úvodu mája je v Galérii Jána Kulicha nainštalovaná expozícia piateho tematického okruhu „Symboly ľudovej kultúry“. Výstava prezentuje výber zo sochárskej tvorby národného umelca Jána Kulicha v jeho galérii vo Zvolenskej Slatine.

Vystavené diela ako Morena, Jánošík, Zvončiar, Fujarista, Valaška, Priadky, Mitrovanie atď. priamo nadväzujú na národno-historický odkaz a načierajú do rôznych vrstiev slovenskej kultúry cez symboliku obraznosti obyčajov i dávnej pohanskej kultúry. Vystavené sochy, reliéfy a medaily Jána Kulicha predstavujú vrcholné diela slovenského výtvarného umenia, inšpirované folklórom .

Expozícia predstavuje 47 plastík, 26 reliéfov, 83 medailí a  dopĺňajú ju dva veľkoplošné nástenné panely s infografikou. Prvý pripomína 125. výročie narodenia Karola Plicku, českého fotografa, ktorý začiatkom 20. storočia zachytil podobu ľudového prejavu na Slovensku ešte v tej najrýdzejšej podobe. Druhý panel prezentuje fotografie s procesom vzniku a tvorby sochy Jánošíka v Terchovej, so zábermi z ateliéru Jána Kulicha.

Pre deti sú pripravené edukačné hry, ktoré ich tvorivou a zábavnou formou zoznámia s odkazom kultúry našich predkov. Sprievodné podujatia, akými sú vystúpenia hudobných interpretov a ľudová hudba, spríjemnia divákom počas letnej sezóny niekoľko večerov.