Vzdelávacie centrum Zaježová včera slávnostne otvorilo interaktívnu včelnicu. Tá návštevníkom ukazuje život medonosného hmyzu v úli priamo či sprostredkovane.

Prostredníctvom prenosného pozorovacieho úľa, kde sú včely bezpečne zavreté, sa dá pozorovať život včiel aj v interiéri. Ocenia to najmä školáci, no záujem o včely a ich nenahraditeľný prínos pre život ako taký, sa teší čoraz väčšej popularite aj v radoch širokej verejnosti.

Vzdelávacie centrum Zaježová ročne navštívi takmer 5000 ľudí, ktorí sa zaujímajú o trvalo udržateľné hodnoty. Zaježová je oblasť lazov patriaca pod neďalekú obec Pliešovce, v okrese Zvolen. Komunita „Zaježka“ tu pravidelne víta všetkých, ktorí pociťujú potreby hlbšieho vzťahu s prírodou, chcú sa správať zodpovedne, ekologicky či stráviť čas pokojnou meditáciou v tichom prostredí lazov.

„Živica je celoslovenská environmentálna organizácia, Zaježovské centrum prevádzkujeme už 8 rokov. Pomocou donorov, firiem, sa tu vytvorilo moderné vzdelávacie centrum, kde zhruba polovicu programu tvoria projekty Živice. Zameriavame sa na vzdelávanie žiakov, pedagógov, realizujeme aj duálne vzdelávanie pre súkromný sektor. Ďalšiu časť tvoria rôznorodé projekty, ktoré sa realizujú v našich priestoroch. V lete sú to prevažne tábory a letné kurzy, chodia sa sem však vzdelávať aj mnohé firmy či inštitúcie z celého Slovenska,“ približuje centrum jeho manažér Martin Cerovský.

Školáci z komunitnej zaježovskej školy nemajú vo vzťahu k včelám žiadne obavy. Bez okolkov nám ukazujú aké je to ísť do úľa a byť v priamom kontakte so včelami.

„Včiel som sa bál, ale dnes som zistil, že sú super! Trúdik nemá žihadlo a môžem ho držať v ruke,“ teší sa Matyáš, 9-ročný školák zo Zaježovej.

„Dnes sme sa naučili, že včielka robotnica sa dožije len 1 mesiac. V zime sa včely dožijú viac, ale musia sa celý čas hýbať, vôbec nespia. Keď sa hýbu, je im teplo a nezamrznú,“ rozpráva o nových poznatkoch Ninka.

„Včely sú výborným nástrojom na rozvíjanie vzťahu detí k prírode a jej ochrane. Deti sa ich trošku boja a zároveň ich fascinujú. Pri úľoch zistia nielen to, ako sa ku včelám správať, ale aj čo môžu pre ne aj pre ostatné opeľovače urobiť, čo im pomáha a čo im škodí.  Programy bavia aj dospelých a niektoré školy aj jednotlivci sa inšpirujú a zakladajú si školské včelnice či domáci chov včiel,“ hovorí Peter Svitek z projektu Mestské včely Živica.

Komunita žije nadšením pre vzťah k živej prírode a udržateľnému spôsobu života. Jej aktivity a projekty zamerané na celistvosť života v spojení s prírodou sa dajú popísať ako motivujúce a inšpiratívne.

„Centrum sa neustále snaží rozvíjať svoju činnosť a dopĺňať viaceré aktivity. Aj túto včelnicu by bez pomoci partnerov nebolo možné vybudovať. Spoločnosť ARKON a dm drogerie markt zabezpečili nielen realizáciu včelnice, ale s ich podporou sa bude realizovať aj vzdelávanie pre školy,“ uzatvára Cerovský.

ARKON pre región je iniciatíva developerskej a investičnej spoločnosti, ktorá sa riadi hodnotami trvalej udržateľnosti a tiež zodpovedného a starostlivého prístupu k svojim projektom, ľuďom a tiež okoliu.

„Ako investor a developer hľadáme na Slovensku nevyužité príležitosti, o ktoré sa chceme dlhodobo starať. Projekty, v ktorých sme aktívni, riadime efektívne a zároveň ľudsky. Vyznávanie spoločných hodnôt osobného a angažovaného prístupu je pre nás kľúčové. Nadšenie a zodpovedný príklad vzdelávacieho centra Zaježová nás utvrdili v tom, že spoločne vyznávame rovnaké hodnoty. Je pre nás cťou spolupracovať na projekte, ktorý sa pozerá dlhodobo a dáva naozaj zmysel,“ hovorí generálny riaditeľ spol. ARKON, a.s. Andrej Konkoľ.

ARKON pre región vrámci pomoci okoliu realizuje viaceré aktivity. V meste Zvolen popri rieke Hron osadil nové lavičky, pitnej fontánke na cyklotrase Zvolen – Sliač vypracoval projektové riešenie, spriechodnil chodník v rámci revitalizácie priestoru Hať Podharajch, podporil obnovu parku na Kimovskej ulici a podieľa sa aj na podpore vzdelávania v projektoch iKid či Budúcnosť INAK. ARKON, a.s. vyhľadáva, investične podporuje a zveľaďuje projekty na celom Slovensku. Cieľom aktivít spoločnosti sú dlhodobé a rozumné investície, kvalitne odvedená práca a vytváranie trvalých hodnôt. Spoločnosť zamestnáva približne 450 ľudí a celková hodnota ňou spravovaných aktív predstavuje 100 mil. eur.