Záverečným karnevalom na ľade, ktorého sa zúčastnilo viac ako 60 korčuľujúcich v maskách, ukončil Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) svoju v poradí už druhú súťažnú sezónu.

Práca kvalifikovaného tímu tréneriek na čele s profesionálnou trénerkou Janou Zrubecovou spolu s húževnatosťou, cieľavedomosťou a disciplínou pretekárok, nedala dlho čakať na prvé športové úspechy. Hneď v druhej sezóne získali bronzovú a zlatú medailu, ale aj ďalšie úspešné štarty na pretekoch.

Foto: Pretekárky ŠKK Zvolen - Laura Debnárová, Barbora Čunderlíková, Emília Buchová, Dorota Marková, Dominika Chovancová

V klube majú len „vlastné“ deti – odchovancov, ktorých trénujú trénerky, bývalé úspešné zvolenské krasokorčuliarky. Baletnú prípravu viedol aj túto sezónu Mgr. Tóth. Za dve sezóny sa trénerkám podarilo naučiť v kurze základov korčuľovania viac ako 130 chlapcov a dievčat, ale aj 6 pretekárok v dvoch vekových kategóriách.

V priebehu sezóny vedenie klubu zorganizovalo aj niekoľko úspešných mimo súťažných akcií. Klub a Zúčastnil verejnej zbierky hračiek pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorá bola organizovaná pod záštitou Mesta Zvolen. Podarilo sa mu vyzbierať viac ako 200 hračiek. Už druhý rok klub pokračoval v spolupráci s Mestom Zvolen v projekte „Korčuliarska gramotnosť“, ktorý prebiehal i tento rok na mobilnej ľadovej ploche za V. ZŠ. Zúčastnilo sa ho viac ako 100 detí materských a základných škôl zo Zvolena a Lieskovca.

Pretekárky, dievčatá z krasokorčuliarskej prípravky, ale aj chlapci a dievčatá z minuloročného kurzu korčuľovania, pokračujú v tréningoch „na suchu“ v telocvični SCVČ Sekier, ktoré vedie hlavná trénerka klubu Jana Zrubecová. Piatky patria tancu, ktorý vedie víťazka miliónového tanca Dada Edlingerová.