TS BBSK (Lenka Štepáneková), upravené | 22.9.2020

Športovanie mládeže podporili poslanci BBSK novou koncepciou

Poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja schválili materiál, ktorý prispeje ku koncepčnej podpore športu a športovania. Ten stojí na troch pilieroch – školskom športe, športovaní detí a mládeže vo voľnom čase a výkonnostnom športe.

Zvýšiť pohybovú aktivitu detí a mládeže je hlavným cieľom novej Koncepcie podpory športu Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2020 – 2025. Nevyhnutnou podmienkou pre zvýšenie športovania detí a mládeže je kvalitne vybudovaná sieť športovej infraštruktúry, ktorá bude nielen v dostupnej vzdialenosti, ale tiež dostatočne vybavená.

„Práve vzdialenosť medzi bydliskom a dostupným športoviskom má významný vplyv na športovú aktivitu detí a mládeže. Za efektívny prístup preto považujeme skvalitnenie športovej infraštruktúry na školách, ktoré sú rozmiestnené po celom kraji. Dôležité je, aby športoviská boli sprístupnené aj mimo vyučovacích hodín a deti tu mohli tráviť svoj voľný čas,“ povedal k schválenej koncepcii predseda BBSK Ján Lunter.

Prijatá Koncepcia podpory športu tiež počíta s aktívnou propagáciou výhod aktívneho pohybu, konaných podujatí i otváracích hodín športovísk pri školách. BBSK tiež podľa nej poskytne podporu športovým klubom, ktoré pôsobia na jeho území a umožní im prezentovať a propagovať svoje aktivity v priestoroch stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Navrhované opatrenia by pritom mali byť financované z nového dotačného VZN na šport, o ktorom budú rozhodovať poslanci na ďalšom rokovaní, ale tiež priamym financovaním z rozpočtu kraja v prípade, že ide o subjekty, ktoré zriaďuje BBSK.