Ľudia sa nevedia ohradiť a ani sa nemôžu, keď vedenie mesta nájde spôsob ako zákon neporušuje. Tak je to aj v prípade parkovacích miest. Je pravdou, že parkovacie miesta v centre mesta potrebujú rekonštrukciu a keďže je parkovanie bezplatné, mesto ročne prichádza o 160- tisíc eur, ktoré vždy putovali z poplatkov za parkovanie do mestskej kasy.

Najprv si dočasné parkovanie spravovalo mesto a vyberalo poplatky, čo tvorilo príjem do pokladnice mesta. Potom novelizáciou zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych poplatkoch a daniach, v znení neskorších predpisov sa zrušilo vyberanie poplatkov mestom za parkovanie v roku 2008, presnejšie zmenou 538/2007 Z.z., účinnou od 1.12. 2007. Vtedy začali mestá riešiť túto situáciu, pretože im zákon nedovolil vyberať poplatky za parkovanie  a tým mestá stratili časť príjmu. Iné mestá na Slovensku vyriešili problém tak, že prenajali za určitú sumu verejné priestranstvo firme. A táto firma vyberala od ľudí parkovné a mestu platila za prenájom priestranstva. Mestá takto elegantne vyriešili otázku: „čo s parkovaním“.

Od roku 2008 do roku 2011 bolo parkovanie v meste Zvolen bezplatné. To sa však má zmeniť v júli, kedy  Zvolen „naloží“ s parkovaním ako ostatné slovenské mestá a parkovanie u nás bude až vo výške 1 euro za hodinu.

Zisťovali sme, či je riešenie parkovania uskutočňované mestami nezákonné. Odpoveď je: Nie. Zákon nedovolil mestám vyberať parkovné, ale mesto má právo prenajať verejné priestranstvo a prenajaté verejné priestranstvo spravuje ten, kto si ho prenajal a nájomca môže vyberať parkovné.

Aj keď je takéto konanie obchádzaním zákona, na Slovensku platí – všetko čo nie je zákonom zakázané, je dovolené. No najdôležitejšou otázkou, ktorú si kladieme je: komu teda budeme platiť parkovné? Poplatky za parkovanie by mala vyberať firma, ktorá má verejné priestranstvo v nájme. Nájom za toto priestranstvo poputuje do kasy mesta. Takže platíte firme, ktorá spravuje parkovacie miesta a nie Mestu Zvolen. Lenže otázne je aj vyberanie pokút za parkovanie.

Podobná kauza sa stala v Banskej Bystrici, kde bolo parkovanie v rozpore so zákonom. Keď v roku 2007 v decembri skončili poplatky za parkovanie na verejnom priestranstve, mesto prenajalo parkovacie plochy firme MBB a.s. Tá síce inkasovala parkovné, no na parkovacích lístkoch bol ako poskytovateľ uvedené Mesto Banská Bystrica a nie daná akciová spoločnosť MBB.

Takže na čo si musíme dávať pozor vo Zvolene, keď bude od júla spoplatnené parkovné firmou EEI? Jediný, kto má právo na vyberanie parkovného je firma EEI s príslušným daňovým dokladom, ktorý pri parkovaní vystaví za službu – poskytnutie parkovania. Ak by ste na mieste parkovali za poplatok bez obdržania patričného dokladu,  je to trestný čin, rovnako ak by vyberateľom poplatkov za parkovanie bolo Mesto Zvolen.