Vo štvrtok 7. júna 2012 sa o 13.00 hod. uskutoční spomienkové podujatie Zvolenský rodák Jozef Kozáček v študovni a čitárni Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej vo Zvolene. Prednášať bude Mgr. Tatiana Figurová z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.

Jozef Kozáček (1807-1877) patril medzi významných slovenských dejateľov. Tento cirkevný hodnostár a kultúrny pracovník sa aktívne podieľal na mnohých významných udalostiach slovenského národa v 19. storočí. Patril do generácie matičných dejateľov. Pričinil sa o založenie Matice slovenskej, Spolku sv. Vojtecha, gymnázia v Kláštore pod Znievom. Finančne podporoval vydávanie Pešťbudínskych vedomostí a Národných novín.