Výbor mestskej časti č. 4 Podborová, Borová hora v spolupráci s Mestom Zvolen a BBSK organizuje  na sobotu 21. apríla brigádu na čistenie areálu Borová Hora.

Dobrovoľníci sa stretnú o 8:00 hodine pred vstupom do areálu liečebne Borová hora. Stretnutie občanov je spojené s jarnou brigádou, ktorej účelom je vyčistenie a skultúrnenie časti areálu bývalej liečebne na Borovej hore.

Je vhodné si so sebou doniesť pracovné pomôcky. Občerstvenie bude zabezpečené.