SNG Zvolenský zámok aj v roku 2019 pokračuje v organizovaní sobotných bášt na zámku, ktoré sú určené pre rodiny s deťmi. Tá najbližšia pod názvom Bublina na zámku sa uskutoční už v sobotu, 30. marca od 10-tej hodiny.

Návštevníci podujatia budú môcť pod vedením tvorcov detského časopisu Bublina nahliadnuť do zákulisia tvorby tohto časopisu. Okrem iného sa dozvedia , čo je to vlastne časopis, aký je rozdiel medzi ním a knihou, čo by mal obsahovať a kto všetko sa na jeho tvorbe podieľa.

Zúčastnení budú prenesení do sveta písania článkov a príbehov. Na chvíľu sa z nich stanú ilustrátori a grafickí dizajnéri. Vyskúšajú si tak samotnú tvorbu časopisu, vytvorený bude obsah, ako aj vizuál ich vlastného časopisu.

Literárno výtvarný workshop je zameraný najmä na tvorivé myslenie a rozvíjanie detskej fantázie. Maximálna kapacita sobotnej bašty na zámku predstavuje dvadsať zúčastnených detí. Svoju účasť je preto radšej potrebné vopred nahlásiť, a to buď na telefónnom čísle 045/24 53 001 alebo na mailovej adrese lektori.zvolen@sng.sk. Vstupné na podujatie sú dve eurá za celú rodinu.