zvolen msu printscreenMestu Zvolen bol schválený nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 836 tisíc eur na projekt Elektronizácia služieb mesta Zvolen.

Celkový rozpočet projektu je vo výške 880 tisíc eur, rozdiel predstavuje spolufinancovnie mesta. „Cieľom tohto projektu je približovanie služieb mestského úradu verejnosti. Zjednodušenie vybavovania rôznych podaní a žiadostí občanov prostredníctvom elektronických médií, zrýchlenie a zefektívnenie práce úradu. Projekt bude zrealizovaný do konca augusta roku 2015,“ píše sa na internetovej stránke mesta Zvolen.

Po spustení služieb si budú môcť občania vybaviť napríklad svoju daňovú povinnosť voči mestu elektronickým spôsobom. Projekt sa bude samozrejme týkať množstva iných služieb poskytovaných úradom týkajúcich sa občanov mesta.

Podobný projekt rozbehli aj v Banskej Bystrici, tam vyjde až na 2,6 milióna eur. Tamojšej samospráve sa podarilo vynaložené prostriedky rovnako refinancovať z väčšej časti z eurofondov. Záujem o tamojšiu službu iMesto je ale aj rok a pol po spustení len minimálny. Pred vyše mesiacom ju využívalo len zhruba štyristo Banskobystričanov.