Svetlo sveta uzrela nová v poradí už tretia básnická zbierka z tvorby Milana Odrana. Kniha s názvom Slovensko v nervóznom svete bola pokrstená v študovni Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene vo štvrtok 19. mája 2011. Celé podujatie sa nieslo v rodinnej atmosfére. V útulnom prostredí knižnice autor odpovedal na všetky zvedavé otázky a vysvetlil čo ho inšpirovalo k napísaniu tejto zbierky. Na potešenie prítomných prečítal aj pár svojich nových básní z tejto knihy. Na koniec prebehlo podpisovanie novej knihy a záujemcovia sa s autorom mohli osobne porozprávať pri pohári vína.

Slovensko v nervóznom svete je úprimnou aj keď kritickou výpoveďou autora. Reaguje na svet tak ako ho vidí. Jeho skúsenosti mu umožňujú porovnávať a analyzovať život dnešného človeka aj spoločnosti ako celku. Z básní cítiť lásku k ľuďom a životu, no aj kritiku ľudského egoizmu. Ako sa sám autor vyjadril: „Neklamem. Hovorím presne to čo vidím. Ja už nepracujem, už ma nemôžu vyhodiť, tak som sa nebál. A treba sa občas vrhnúť aj do súčasnosti, lebo nie vždy všetko a všade je v poriadku.“ Zbierka obsahuje 32 básní, ktoré vznikli za pomerne krátky čas. Úvodnú báseň Vyznanie rodnej doline napísal autor v rodných Rykynčiciach takmer presne rok pred krstom diela. Pri krste povedal, že táto zbierka bude jeho poslednou. No keďže toto už v minulosti tvrdil viackrát, možno nás v budúcnosti ešte prekvapí.

Dr. Milan Odran má už na svojom konte aj dve staršie básnické zbierky, Piesne o láske a Listy vetrom rozviate. S písaním začal už ako štrnásťročný a ostal mu verný až do staroby. Okrem poézie sa však môže pochváliť aj získaním hodnosti Kandidáta filologických vied z oblasti turko-tatarských jazykov. Sám autor priznáva, že ovláda približne 20 jazykov. Počas svojho života pôsobil ako prekladateľ, žurnalista, písal rozhlasové hry, učil či pôsobil ako tlmočník.