Apríl – mesiac lesov patrí v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene už tradične aktivitám s tematikou prírody a lesa. Na tento rok pripravili už sedemnástu výstavu s názvom Zelený objektív.

Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje Lesnícke a drevárske múzeum už od roku 2001.

Súťaž je určená mladým fotografom – žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a kladie si za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor pre verejnú prezentáciu. Témou súťaže je les.

„Do 17. ročníka súťaže sa zapojilo 304 súťažiacich s 878 fotografiami – 145 žiakov základných škôl prihlásilo 375 fotografií a 159 študentov stredných škôl 473 fotografií. Do mimoriadnej súťažnej kategórie nazvanej „významné lesnícke miesta“ poslalo desať súťažiacich 30 fotografií,“ prezradil Marek Vanga, organizátor súťaže a kurátor výstavy.

Dôvod, prečo bola v 17. ročníku otvorená aj súťažná kategória „významné lesnícke miesta“ je jednoduchý.

V roku 2017 uplynulo desať rokov od chvíle, kedy sa myšlienka označovať v teréne miesta výrazne spojené s lesníckou históriou našej krajiny zmenila na skutočnosť: dňa 17. mája 2007 bolo označené prvé významné lesnícke miesto – Poľovnícky zámoček a park v Topoľčiankach spolu so sochárskym dielom Alojza Štróbla – a do dnešných dní k nemu pribudlo ďalších 47 lokalít. Aj prostredníctvom dvoch kníh, viacerých brožúr a výstav, a tiež vďaka rozhlasovému pásmu na vlnách RTVS sa za desaťročie dostali významné lesnícke miesta do širšieho povedomia spoločnosti.

Spomedzi všetkých účastníkov sa hodnotiaca komisia rozhodla oceniť osem súťažiacich – okrem šiestich štandardných cien a uznania v kategórii „významné lesnícke miesta“ bola opäť udelená aj Cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

Výsledky súťaže budú verejne vyhlásené a ceny odovzdané na slávnostnom otvorení výstavy Zelený objektív 2017 v utorok 10. apríla o 13.30 hod, v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Výstava potrvá do piatka 11. mája a prístupná bude každý pracovný deň v týždni od 8-ej do 17-tej hodiny.