Už dvadsiatytretí krát roznášajú skauti a skautky na Slovensku v predvianočnom čase do miest, obcí, kostolov, domácností, nemocníc a domovov sociálnej starostlivosti plamienok,  odpálený v Bazilike Narodenia Pána v Svätej zemi.

Betlehemské svetlo 1Svetlo z večného plameňa z miesta rodiska Ježiša Krista v roku 2012 odpálila trinásťročná Christina Mader z Horného Rakúska. Christina bola vybratá ako dieťa svetla vďaka svojej mimoriadnej charitatívnej aktivite. Stará sa o dvoch priateľov s Downovým syndrómom. Jedno z dievčat je jej spolužiačkou,  o ktorú sa stará zakaždým,  keď to potrebuje.  Veľa času taktiež trávi s jej jedenásťročným chlapcom od susedov, ktorý je telesne postihnutý.

Preberanie Betlehemského svetla vo Viedni

Slovenskí skauti spolu so zástupcami dvoch desiatok krajín prebrali Svetlo pokoja v sobotu 15. decembra 2012 na slávnostnej pobožnosti v kostole katolíckej farnosti „Altlerchenfeld“ vo Viedni . Svetlo pokoja a jeho posolstvo v predvianočnom čase šírilo milión ľudí vo viac ako 25 európskych krajinách.

Betlehemské svetlo 2Púť svetla

V nedeľu 16. 12. 2012 o 9:00 odovzdali zástupcovia Náčelníctva SLSK a skauti z Podtatranskej a Východoslovenskej skautskej oblasti Svetlo poľským harcerom. Odovzdanie sa tento rok uskutočnilo na slovenskej strane v kostole sv. Jozefa vo Svite. Svetlo bude putovať cez celé Poľsko ďalej cez pobaltské krajiny do Ruska až na ďalekú Sibír.

Reťaz svetla spojí celé Slovensko

V sobotu 22. 12. 2012 sa od skorého rána rozbehli vlaky so skautskými posádkami, ktoré šírili Betlehemské svetlo po Slovensku. V priebehu dňa ho doručili po 20 hlavných i vedľajších železničných tratiach do 300 miest a obcí, od Kútov na západe až po Čiernu nad Tisou na východe republiky. Cieľom skautov je odovzdať plamienok z Betlehema a poslať jeho posolstvo čo najväčšiemu počtu ľudí a doručiť ho do všetkých regiónov. Odpaľovaním od človeka k človeku vytvoriť reťaz Svetla a spojiť jeho posolstvom ľudí po celom Slovensku.

Betlehemské svetlo vo Zvolenskej Slatine a regióne

Záujemcovia o prinesenie si svetielka domov na štedrovečerný stôl si ho mohli prevziať 24.12 ráno po sv. omši pred rim. kat. kostolom vo Zvolenskej Slatine. Slatinskí skauti taktiež zabezpečili rozšírenia Betlehemského svetla do kostolov vo Vígľaši, Klokoči, Vígľašskej Hute-Kalinke a Očovej.