Už 45. ročník Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské s úspechom uzavrela repríza muzikálu Balada pre banditu. Organizátor festivalu, Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene, hodnotí 45. ročník ako úspešný.

Prvé tri júnové týždne viala nad mestom Zvolen vlajka festivalu Zámocké hry zvolenské. Hviezdne večery na zámku i v divadle priniesli emócie každého druhu, drámu, smiech, piesne, vzácnych hostí i dlhé nočné rozhovory.

Riaditeľka DJGT Jana Raffajová ocenila priaznivé počasie i vysoký záujem divákov: „Tento ročník Zámockých hier zvolenských navštívilo 5 247 divákov a mnohé predstavenia boli vypredané do posledného miesta. Počasie prialo našej slávnostnej premiére muzikálu Balada pre banditu, aj hosťujúcim divadlám ako napríklad Městskému divadlu Brno, Radošinskému naivnému divadlu či Štúdiu L+S. Ohlas mali aj predstavenia zaradené do sály divadla v rámci Festivalových dozvukov. Diváci mohli tento rok navštíviť pätnásť žánrovo rôznorodých titulov. Teší nás, že priazeň festivalu zachovávajú nielen diváci, ale aj mnohé hosťujúce divadlá, ktoré sa sem opakovane radi vracajú.“

Zvolenské divadlo vstupuje v septembri do svojej jubilejnej 70. sezóny. Pri tejto príležitosti predstaví zaujímavú ponuku pripravovaných inscenácií. Jubileum sa tiež pretaví do podujatí pre verejnosť a rôznych sprievodných materiálov ako obsiahla kniha Sedemdesiat sezón DJGT či výnimočný divadelný kalendár. Centrálnou oslavou jubilea bude októbrový galavečer, ktorý spojí históriu so súčasnosťou a privíta viacerých vzácnych hostí.

Tradičným otvorením novej divadelnej sezóny bude v piatok 7. septembra úvodný galavečer MOTÝĽ 2018. Prinesie očakávané mená víťazov diváckej ankety o najpopulárnejšiu herečku – herca – inscenáciu uplynulej sezóny a príjemnú atmosféru sprievodného programu. Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene praje svojim divákom prežitie krásneho leta a pozýva na stretnutia v jubilejnej 70. sezóne DJGT.