Za netradičných podmienok v dôsledku koronavírusu sa na Slovensku po dvanásty raz uskutočnila kampaň, ktorá dala komukoľvek príležitosť vyskúšať si dobrovoľnícku činnosť a priniesť dôkaz dobra do svojho okolia.

Takmer dve stovky organizácií aj tento rok otvorili množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Výsledkom je, že 2 778 dobrovoľníkov odpracovalo 7 606,5 dobrovoľníckych hodín, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce znamená, že ľudia venovali Slovensku 25 353 €.

Aj v Banskobystrickom kraji sa Týždeň dobrovoľníctva uskutočnil takmer v zaužívanej podobe, aj keď bezpečnostné opatrenia eliminovali aktivity so zapojením ohrozených skupín. 33 organizácii umožnilo záujemcom zapojiť sa do prípravy podujatí a propagačných materiálov, estetizácie vonkajších priestorov, náučných chodníkov, opravy vedeckých hračiek či výroby vzdelávacích materiálov.

Spolu 703 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok venovalo 1 713 hodín svojho času. Ďalších 20 dobrovoľníkov bolo v kraji zapojených do podujatia Naše Mesto, ktoré pripravilo Združenie Slatinka vo Zvolene.

„V Banskobystrickom kraji má už kampaň Týždňa dobrovoľníctva svojich stálych účastníkov. Tie sa tento ročník zamerali najmä na zveľaďovacie aktivity v exteriéri. V tomto roku sa zapojilo aj viacero základných škôl, najmä z mesta Žiar nad Hronom, ktoré spoločne zrealizovali rozmanité aktivity – nielen vrámci svojej školy, ale aj ako službu iným komunitám,“ popisuje priebeh kampane koordinátorka Lucia Rossová z Centra dobrovoľníctva, n.o. v Banskej Bystrici.

„Sme nadšení, že tradícia Týždňa dobrovoľníctva sa každý rok na Slovensku upevňuje, čo sa odráža aj na počte záujemcov, ktorý v ostatných rokoch výrazne narastal. O to viac sme radi, že sme napokon mohli Týždeň dobrovoľníctva zorganizovať aj v tomto neľahkom roku poznačenom pandémiou, kedy boli aktivity aj kapacity obmedzené,“ vyjadrila sa koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva Dominika Hradiská z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá je organizátorom kampane.