PR článok | 23.10.2019

Školáci si vyskúšali pracovný deň vo vysokej pozícii aj na aktivačných prácach

V projekte Školáci v práci INAK od Nadácie Pontis mali žiaci možnosť pracovať na rozmanitých pracovných pozíciách.

Žiakom základných škôl ôsmeho ročníka otvorili zvolenské firmy svoje brány a ponúkli im možnosť vyskúšať si bežný pracovný deň na rozličných pozíciách podľa dosiahnutého stupňa vzdelania. Mladí ľudia tak dostali priestor porovnať si skúsenosti s prácou po absolvovaní základného, stredoškolského a vysokoškolského vzdelania. Po týždňovej skúsenosti sú mnohí odhodlaní ísť za titulom.

Celkovo 23 žiakov z piatich zvolenských základných škôl sa od pondelka venovalo zážitkovej forme učenia. V pondelok trávili čas na pozíciách vyžadujúcich iba základné vzdelanie. Neobišla ich práca upratovačky, údržbára, pracovníka vo veľkosklade ovocia a zeleniny, či chovateľa hospodárskych zvierat. V utorok si zase vyskúšali, ako by sa mohli uplatniť so stredoškolským vzdelaním. Nastúpili tak na pozície čašníka, pracovníka vo výrobe, knihovníka či mestského policajta.

„Cieľom projektu je osobnostný rozvoj žiakov ôsmeho ročníka, aby vlastnou skúsenosťou získali predstavu o tom, v čom sú dobrí, čo ich zaujíma a baví. Účasť na pracovných aktivitách zapojených firiem im pomohla zreálniť ich očakávania od konkrétnych pozícií. Veríme, že im táto forma poznania umožní lepšie si vybrať svoje ďalšie vzdelávanie, vyhodnotiť svoje možnosti a správne nasmerovať svoje ďalšie ambície,“ hovorí o projekte jeho koordinátorka Slavka Polgárová, ARKON, a.s.

V ďalších dňoch si školáci vyskúšali aj prácu vyžadujúcu vysokoškolské vzdelanie. Ocitli sa na pozíciách ako manažér kvality, HR špecialista, vedúci smeny či marketingový špecialista. Aby sa na žiakov preniesla absolútna skúsenosť možných životných situácií, vo štvrtok sa náhle ocitli bez práce. Vyskúšali si tak aj aktivačné práce, ktoré zanechali hlbokú zážitkovú stopu.

„Prišla som na to, že nechcem skončiť ani základnú, ani strednú, lebo určite nechcem zametať listy celý deň za 50 centov. Najlepšie sa mi pracovalo v stredu. Táto pozícia bola aj najťažšia, ale viem, že keď sa tomu budem venovať ako konštrukční inžinieri, s ktorými sme boli v tento deň, tak budem mať prax a bude sa mi pracovať ľahšie,“ hovorí Michaela zo 7.ZŠ J. Alexyho.

„Mňa veľmi zaujala pani archeologička, ktorá sa nám dnes venovala. Určite by som si vybral vysokú školu, aj moji rodičia majú vysokoškolské vzdelanie, ale asi by som nepracoval v múzeu,“ priznáva Timotej, z 5. ZŠ Hrnčiarska.

Žiaci zároveň ocenili, že sa stretli z viacerých škôl a vytvorili si tak medzi sebou nové kamarátske vzťahy. Poďakovali, že sa mohli zúčastniť na skutočne rozmanitých pozíciách. Odborníci z 22 spoločností zo Zvolena venovali projektu svoj čas a pozornosť. Projekt bude s profesionálmi z praxe pokračovať aj v budúcnosti. Zvolenský projekt je aktivitou väčšieho programu Budúcnosť INAK od Nadácie Pontis, ktorého podstatou je vytvorenie mimoškolských vzdelávacích centier pre deti v regiónoch. Žiaci tu budú rozvíjať svoje schopnosti a získavať zručnosti, ktoré ich pripravia na lepšiu budúcnosť, uľahčia im prechod na strednú či vysokú školu a neskôr pri hľadaní práce. Nadácia Pontis otvára pilotné centrum v Trnave už tento školský rok.

„Tento týždeň strávený vo Zvolene nám potvrdil, že sme na správnej ceste. Projekt Budúcnosť INAK v prvom rade potrebuje angažovaných a odhodlaných ľudí. Veľmi sa tešíme, že tých sme vo Zvolene našli. Po otestovaní pilotného centra v Trnave sa totiž pripravujeme na rozšírenie aj do ďalších miest a Zvolen je jedno z prvých, nad ktorým vážne uvažujeme,“ približuje Daniela Kellerová z Nadácie Pontis.

Po zážitku z aktivačných prác mali žiaci tiež možnosť dozvedieť sa, ako sa pripraviť na získanie práce. Bohaté skúsenosti s písaním životopisov či prípravou na osobný pohovor im predstavila HR manažérka Silvia Halvelandová zo spoločnosti ARKON, a.s., ktorá vychádzala z praxe z náboru mnohých pracovníkov.

Pred víkendom sa žiaci presunuli na spoločný pobyt na Králiky, kde ich čakali zážitkové aktivity pripravené študentami VŠ. Mali tu možnosť reflektovať na všetko, čo zažili, pomenovať svoje silné stránky, či prebudiť svoju vnútornú motiváciu a uvedomiť si tak dôležitosť vlastnej aktivity a práce na sebe.

„Počas pobytu mali žiaci možnosť uvedomiť si, čo všetko zažili. Keď deti dáte do reality, nie sú na internete ale v realite a zážitok je silný. Doma nechcú upratovať, tu videli, že musia, aby zarobili základnú mzdu. Zametali mesto vo vestách, čo bol veľmi silný zážitok, z ktorého neboli schopní reflektovať prakticky nič pozitívne. Veľkým prekvapením bol výpadok internetu počas pobytu. Dostali takto veľkú slobodu a zároveň zodpovednosť, čo je možno pre deti ťažké uniesť. Nastolili si však sami pravidlá a od nás k slobode a zodpovednosti dostali aj dôveru a podporu, ako prejav skutočného záujmu o to, ako sa s touto situáciou popasujú. Na záver sme mohli pozorovať silný zmysel nie len pre osobnú, ale aj tímovú zodpovednosť,“ popisuje Ing. Jannete Jirkuv Lacková, hlavný iniciátor a koordinátor projektu a dodáva: „Ďakujem všetkým, ktorí sa do projektu zapojili, spolupráca bola skvelá. Deti, boli ste úžasní, som na vás hrdá!“

Program Školáci v práci INAK prináša Nadácia Pontis, financovaný je vďaka projektu EPIC a zapojeniu firmy ARKON, a.s.

Koordinátorkami projektu sú Janette Jirkův zo Základnej školy J. Alexyho vo  Zvolene a Slavka Polgárová, zo spoločnosti ARKON, a.s.

Spoločnosti a organizácie, ktoré projektu venovali svoj priestor:

Pri troch kameňoch, družstvo, Belspol, Lesnícke a drevárske múzeum, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Penzión a Reštaurácia na Rošku, Hotel Franko, Materská škola, Tehelná, Železničné opravovne a strojárne Zvolen, Kaviareň Markonka, Klemo, Lesnícke a drevárske múzeum, Palacinkáreň, Nám. SNP, Mestská polícia, Osobná železničná stanica ZV, Tesco, LUNAISON, Mydlo z farmy, GEIS SK, SOŠ Drevárska, Advokátska kancelária, Bystrický rad 77, ARKON, Continental Automotive Systems Slovakia, Ústav ekológie lesa SAV, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Zvolen, Essence communications.

Fotogaléria