Pod záštitou ministerky kultúry SR, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a primátorky mesta Zvolen sa evanjelici z celého Slovenska i zo zahraničia stretnú na VI. evanjelických cirkevných dňoch, a to od piatka 29. júna až do nedele 1. júla vo Zvolene.

Cirkevné dni sa konajú raz za dva roky. Tento ročník je venovaný tzv. osmičkovým dátumom. Na tému VI. evanjelických cirkevných dní Sto rokov slobodnej cirkvi v slobodnej republike bude prednášať Peter Švorc z Prešovskej univerzity. Prednášku o prínose Čs. légií ku vzniku ČSR bude mať generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ Marian Bodolló. „Osmičkovým“ výročiam bude venovaný aj slávnostný program na zvolenskom námestí v sobotu o 19.30 hodine. Ako hosť v ňom vystúpi aj známy herec a recitátor Juraj Sarvaš a spevokoly zo Slovenska i zo zahraničia.

Po pestrom uvítacom programe Zvolenského seniorátu v piatok popoludní sa budú konať vernisáže výstav 500. výročie reformácie, Vyšívaná história ECAV na Slovensku a „Dar sviatku medzi nami“ − výber z tvorby Jaroslava Uhela. Po večerných službách Božích s Večerou Pánovou je pripravený organový koncert Janka Siromu a Jána Hegeduša.

Slávnostné služby Božie zo zvolenského chrámu Božieho v sobotu o 9.30 hod. bude v priamom prenose vysielať RTVS – Slovenská televízia. Kázať bude generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Okrem zborových spevokolov zo Slovenska na nich vystúpia hostia – spevácky zbor Tíliazo Starej Pazovy a spevokol z Pivnice (Srbsko). Biblickú hodinu na tému „Neboj sa a nestrachuj“ (prierez Knihou Józuovou) bude viesť Juraj Bándy z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Divadlo J. G. Tajovského tentoraz bude patriť hosťom. Prešovčania zahrajú divadelné  predstavenie „Krvavý trón“, pripravené k 330. výročiu neslávne známych prešovských jatiek, a bratislavské Biele divadlo uvedie svoju „Benefíciu“. Program slova a hudby k 120. výročiu založenia Tranoscia odznie v salóniku hotela Poľana a uvedenie erbu Zvolenského seniorátu a knihy o tomto senioráte sa bude konaťv Starej radnici.

Pre deti je pripravená detská besiedka, program detí na hlavnom pódiu a tvorivé dielne vo farskej záhrade. Pre mládež je určený pestrý program v Technickej univerzite, do ktorého sa zapojí aj Spoločenstvo evanjelickej mládeže a skupina Christianicaz Vyšného Žipova, ako aj koncert hudobnej skupiny Pedaropejana námestí. Záver VI. ECD bude patriť nedeľným službám Božím a zborovým slávnostiam vo Zvolene aj v cirkevných zboroch Zvolenského seniorátu: CZ Badín, Banská Bystrica, Banská Bystrica-Radvaň, Dobrá Niva, Horná Mičiná, Hrochoť, Očová, Ostrá Lúka vo filiálke Dubové, Slovenská Ľupča a Zvolenská Slatina. Privítajú na nich kazateľov z Nemecka, Česka, Maďarska a zo Srbska a zborové spevokoly zo Slovenska i zo zahraničia: z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Cinkoty, Pivnice  a zo Starej Pazovy.

Cieľom stretnutia je vytvorenie požehnaného spoločenstva bratov a sestier vo viere, duchovné i telesné občerstvenie, no predovšetkým upevnenie vo viere evanjelikov podľa Augsburského vierovyznania.

Evanjelické cirkevné dni pripravuje Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Zvolen, so Zvolenským seniorátom ECAV na Slovensku, s mestom Zvolen a ďalšími spoluorganizátormi. Jednotlivé programy sa uskutočnia na hlavnom námestí, v Evanjelickom kostole, v Divadle J. G. Tajovského, v Podpolianskom osvetovom stredisku, Lesníckom a drevárskom múzeu, na Starej radnici a Technickej univerzite vo Zvolene.