Separácia odpadu je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžete ako jednotlivec urobiť pre životné prostredie. Množstvo odpadu, ktorý dávate do veľkých odpadkových košov, môžete znížiť tým, že budete odpad triediť už u seba doma. Vďaka tomu sa odpadky nebudú hromadiť na nesprávnych miestach a uľahčí sa ich recyklácia.

Keď budete odpad separovať, môžete tiež znížiť riziko znečistenia vodných tokov, keď odpad vteká do dažďovej kanalizácie.

Aký odpad separovať

Pokiaľ ide o recykláciu, rôzne materiály majú rôznu úroveň užitočnosti a s ich triedením vám pomôžu koše na separovaný odpad. Tie nájdete napríklad v podobe výsuvných alebo závesných košových systémov, ktoré môžete jednoducho namontovať na vnútornú stranu dvierok kuchynskej skrinky.

Zdroj foto: Aleksandra Suzi / Shutterstock.com

Papier a plast (napr. plastové obaly, fľaše, fólie, mikroténové vrecká a iné) sú bežne recyklovateľné položky, papier je však užitočnejší, pretože sa dá spracovať na nové výrobky, ako je napríklad kartón či papierové utierky. Sklo, kov a iné neplastové obalové výrobky sú menej užitočné, preto je dôležité separovať recyklovateľné predmety od zvyšného odpadu, aby sa mohli správne zlikvidovať, prípadne opätovne využiť v obehovom hospodárstve.

Nezabúdajte, že aj nepoužité zvyšky jedla zaberajú v odpade miesto a tvoria veľký objem. Ak nemáte vyhradené zberné miesto na bioodpad, zamyslite sa nad inštaláciou drviča odpadu, ktorý sa napojí na výtokový otvor kuchynského drezu.

Jednoduché alternatívy, ako separovať

V každom priestore, či už v domácnosti alebo kancelárii, sú obzvlášť dôležité nádoby na separovaný odpad, pretože zabezpečujú, aby nedochádzalo k zmätku v tom, čo kam patrí. Existuje niekoľko spôsobov, ako separovať v odpadkových košoch.

Jedným z nich je použitie zaužívaných farieb na recyklovanie – hnedej na bioodpad, modrej na papier, žltej na plast a zelenej na sklo. Ďalšou možnosťou je označiť každú nádobu nálepkou so slovným označením, aby bolo ľahké určiť, ktoré predmety kam patria. Alternatívou sú aj priehľadné vrecia, ktoré umožňujú ihneď vidieť, čo sa v odpadkovom koši nachádza bez toho, aby ste museli otvoriť veko.

Pre efektívne triedenie v domácnosti slúžia spoľahlivé koše na triedený odpad s viacerými nádobami, a to v rôznych rozmeroch a objemoch. Môže ísť o výsuvné alebo závesné systémy s jednoduchou montážou.