Samosprávny kraj prekvapilo rozhodnutie dopravcu SAD Zvolen o ukončení prevádzkovania liniek prímestskej autobusovej dopravy v kraji ku 25. januáru.

Dopravca SAD Zvolen v reakcii na vlečúci sa spor s Banskobystrickým samosprávnym krajom od soboty, 25. januára ukončí prevádzku liniek prímestskej autobusovej dopravy. Vo štvrtok o tom rozhodlo mimoriadne predstavenstvo SAD Zvolen, pričom sa tým zrušia stovky liniek spájajúcich obce a mestá kraja. Spor sa začal po tom, čo kraj upozornil na neplatnosť predĺženia zmluvy s SAD Zvolen ešte bývalým županom M. Kotlebom, čo predbežne potvrdil aj súd. Dopravca zároveň od kraja požaduje výrazne zvýšené platby s čím kraj nesúhlasí.

„S ohľadom na to, že medzitýmny rozsudok Okresného súdu vo Zvolene doposiaľ nebol doručený a ani nenadobudol právoplatnosť, nevieme, na akom právnom základe sa tak dopravca rozhodol a jeho postup považujeme za nezákonný,“ uvádza v aktuálnom stanovisku BBSK

„Neverím, že by Slovenská autobusová doprava Zvolen týmto krokom chcela spôsobiť verejné ohrozenie našich občanov v našom kraji. Je nemysliteľné, aby sa v demokratickej spoločnosti niečo takéto udialo,“ dodáva predseda BBSK Ján Lunter.

Podľa župana Banskobystrický samosprávny kraj nemal v prípade dodatkov k zmluvám s dopravcami, ktoré podpísal ešte bývalý župan Marian Kotleba, inú možnosť, ako ich platnosť spochybniť na súde. Existovalo totiž podľa neho dôvodné podozrenie, ktorému dal za pravdu aj okresný súd vo Zvolene, že dodatky, uzavreté na päť rokov, sú v rozpore s európskym právom. Bez verejnej súťaže je totiž možné uzavrieť podobnú zmluvu len na dva roky, čo kraj dopravcovi aj ponúkol, ten to však odmietol.

SAD Zvolen chce od BBSK viac peňazí, kraj hovorí o monopole a vydieračských praktikách

„Mrzí nás, že snahu BBSK vyčistiť stôl a nastoliť jasný právny stav v súlade s platnou legislatívou vníma dopravca ako osobný útok a snahu o jeho ‚decimáciu‘. Opakujem, že samosprávny kraj je pripravený vyrovnať všetky oprávnené pohľadávky z minulosti, potrebuje však na to právoplatné rozhodnutie súdu,“ dodal Lunter.

Samosprávny kraj zverejnil zároveň dokument, v ktorom vysvetľuje základné problémy sporu s SAD Zvolen.

Kraj pozval na piatok zástupcov SAD Zvolen na ďalšie rokovanie. Jeho výsledky by mali byť známe v piatok popoludní.

V prípade, že nedôjde k dohode oboch strán, v kraji nastane krízová situácia, do ktorej riešenia sa bude musieť zapojiť aj štát. Desaťtisíce obyvateľov kraja by totiž zo dňa na deň prišli o možnosť dopravy do práce i školy. Ohrozené by navyše zostali aj stovky pracovných miest samotných vodičov dopravcu.