Tlačová správa | 31.10.2013

S voľbou župana poradí volebná kalkulačka

Volebnú kalkulačku, webovú aplikáciu, ktorá záujemcom poradí názorovo najbližšieho kandidáta na župana dnes spustilo občianske združenie KohoVolit.eu na adrese volebnakalkulacka.sk. Na základe odpovedí na dvadsať otázok o tom, kam by sa mal kraj uberať vypočíta, s ktorým kandidátom sa volič najviac zhoduje. Podobné kalkulačky združenie vytvára pravidelne, pred nedávnymi parlamentnými voľbami v Českej republike ju využilo viac než milión ľudí.

voľby

Ilustračné foto

Volebná kalkulačka je jednoduchá a rýchla cesta, ako získať prehľad o postojoch kandidátov ku konkrétnym témam. Rovnaké otázky boli predtým rozoslané kandidátom na župana a ich odpovede uložené. Týkajú sa oblastí, o ktorých kraj priamo rozhoduje – dopravy, zdravotníctva, školstva či rozdeľovania verejných peňazí.

„Namiesto všeobecných vyhlásení vo volebných programoch o tom, že všetko by sa malo zlepšiť, sme sa zamerali na konkrétne opatrenia, ktoré môže župan zo svojej pozície priamo ovplyvniť,“ zdôrazňuje Jaroslav Semančík, spolutvorca kalkulačky. „Aj preto si myslíme, že vyplnenie kalkulačky je pre ľudí najužitočnejších päť minút pred voľbami.“

Volebná kalkulačka je na internete na adrese volebnakalkulacka.sk. Jej výsledkom je zhoda s jednotlivými kandidátmi v percentách a možnosť podrobne porovnať svoje odpovede s odpoveďami ktoréhokoľvek kandidáta a prečítať si jeho prípadné zdôvodnenie.

Otázky boli rozoslané všetkým kandidátom, do dnešného dňa odpovedala takmer tretina z nich. „Ako môžu kandidáti na župana očakávať od ľudí účasť vo voľbách, keď sami neberú voľby vážne?“ neskrýva určité rozčarovanie Semančík. Verí, že ďalšie vyplnené dotazníky od kandidátov ešte prídu. Do kalkulačky budú priebežne pridávané.

KohoVolit.eu je nestranícke občianske združenie vyvíjajúce činnosť od roku 2006. Jeho základným cieľom je rozvoj demokracie. Venuje sa najmä kontrole práce volených zástupcov, zvyšovaniu informovanosti voličov a otvoreným dátam. Ako svoju vlajkovú loď pripravilo skôr v tomto roku už dve volebné kalkulačky v Českej republike, časopis Reflex ich označil za „hit volieb“. Každú z nich si vyskúšalo viac než jeden milión voličov a časť z nich v dotazníku uviedla, že vďaka kalkulačke zmenili svojho favorita.