ZVonline.sk, zvolen.sk, foto: reprofoto Google Street View | 14.4.2015

S platovými výmermi posiela mesto aj anketu

Mestský úrad sa spolu s výmerom na úhradu miestnych daní a poplatkov za odpady posiela v týchto dňoch obyvateľom mesta aj anketový hárok.

zvolen msu printscreen mestsky uradPodobnú anketu organizuje mesto každý rok. „Tento rok sa Vás pýtame na názor v oblasti rozdeľovania dotácií z rozpočtu mesta a na riešenie parkovania v meste. Vaše odpovede budú vyhodnotené anonymne. Výsledky ankety budú zverejnené na webovej stránke mesta a poslúžia ako spätná väzba pre samosprávu pri riešení problémov,“ cituje stránka mesta primátorku Lenku Balkovičovú.

Vyplnený dotazník môžete odovzdať do 30. apríla 2015 do zbernej schránky označenej erbom mesta Zvolen v ktorejkoľvek základnej škole či kostole v meste, alebo osobne doručiť na Mestský úrad vo Zvolene, prípadne ho zaslať poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody 22, 960 01  Zvolen. Elektronickú formu dotazníka nájdete na webovej stránke mesta.

V súvislosti s už spomenutými platobnými výmermi za miestne dane a poplatky za odpad mesto rozšírilo otváracie hodiny pokladne Mestského úradu vo Zvolene za účelom rozšírenia možnosti hotovostnej úhrady poplatkov. Presný rozpis nájdete tu…