Napúšťanie vodnej nádrže Ružiná v Lučeneckom okrese pokračuje, v súčasnosti je závislé od jej prítoku. Ten je však pre aktuálne suché obdobie nízky. Pre TASR to v pondelok potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

Aj naďalej je tak nádrž naplnená na 18 percent jej celkového objemu. „Odtok z nádrže musí byť zároveň konštantný v zmysle schváleného manipulačného poriadku, a to pre zachovanie dobrého stavu vôd pod vodnou stavbou,“ podotkol.

Podľa neho k napúšťaniu na jar prispela aj vodná stavba Mýtna, ktorú bolo treba pre výstavbu rýchlostnej cesty vypustiť. „Táto nádrž je podzemným potrubím prepojená s Ružinou, a tak jej objem previedli práve sem,“ uviedol.

Po úplnom vypustení nádrže Ružiná boli práce v podzemí. „Na opravu týchto objektov bolo nevyhnutné úplné vypustenie,“ spomenul Bocák. „Nádrž zostane aj po oprave vo svojej pôvodnej objektovej skladbe, bez zmeny parametrov jednotlivých objektov,“ zhrnul hovorca. V prípade, že by nádrž neopravovali, hrozilo by, že vodná stavba by nebola funkčná a prevádzkyschopná. Náklady na opravu v zmysle zmluvy o diele predstavujú sumu 2,608 milióna eur bez DPH.

Vodnú stavbu Ružiná vybudovali v období rokov 1969 až 1973, do trvalej prevádzky ju uviedli v roku 1974. Cieľom vodnej stavby s rozlohou 170 hektárov a celkovým objemom viac ako 15 miliónov kubických metrov je sploštenie povodňovej vlny a vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku. Vodná nádrž slúži aj na rekreáciu a rybárstvo.