Parkovanie sa stalo jedným z najväčších a zároveň najťažšie riešiteľných problémov života v mestách. Vo Zvolene je síce regulované  v centre mesta, sídliská až donedávna žiadne obmedzenie nepoznali.

Pretlak vozidiel v obytných zónach je však čoraz väčší, a preto vedenie mesta pristupuje aspoň k čiastočnému riešeniu. Je ním vylúčenie nadrozmerných vozidiel spod okien bytových domov.

„Opatrenie sme zaviedli najskôr na sídlisku Západ a myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že sme ním inšpirovali aj iné mestá na Slovensku. Samotní obyvatelia Západu si tento krok pochvaľujú a tak sme k nemu na jar pristúpili aj na sídlisku Podborová. V priebehu novembra ho mienime rozšíriť aj na zvyšné sídliská,“ uviedla primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová. Už o pár dní tak budú musieť byť pozornejší vodiči dodávkových vozidiel na sídliskách Sekier a Zlatý potok.

„Na vjazdoch do sídlisk budú umiestnené zónové dopravné značky zakazujúce parkovať autám nad päť metrov v čase od 16.00 do 7.00 h v pracovných dňoch a v čase od 00.00 až do 24.00 h v dňoch pracovného pokoja,“ uviedol Dušan Gdovin, referent dopravy zvolenského magistrátu.

Výnimku tvorí odstavenie nadrozmerných vozidiel pre účely poskytovania dopravných či remeselníckych služieb a to v čase medzi 7.00 a 16.00 hod, v pracovných dňoch. Pochopiteľne len na nevyhnutný čas. „Obyvatelia sa tak nemusia obávať, že by dostali pokutu napríklad pri prerábaní bytu,“ hovorí náčelník zvolenskej mestskej polície Juraj Chabada a dodáva: „V prvých dňoch mienime vodičov porušujúcich nové pravidlo na sídliskách Sekier a Zlatý Potok iba upozorňovať, ak to nepomôže, zhruba po dvoch týždňoch budeme musieť pristúpiť k finančnému postihu.“

Zvolenský magistrát si od opatrení sľubuje uvoľnenie časti parkovacích miest, čo by mohlo pomôcť predovšetkým v najproblémovejších uliciach sídlisk. „Vieme, že situáciu okolo parkovania tým úplne nevyriešime, no v dnešnej situácii je každé jedno miesto dobré. Verím, že týmto opatrením aspoň sčasti pomôžeme obyvateľom ďalších dvoch sídlisk,“ dodala primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.