Aj keď epidemiológovia už neočakávali vzostup chorobnosti na chrípkové ochorenia, predsa bol uplynulý týždeň v Banskobystrickom kraji v znamení jej zvýšeného nárastu.

Oproti 24. kalendárnemu týždňu stúpol počet akútnych respiračných ochorení (ARO) o vyše 7 percent, výskyt chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) však vzrástol takmer o 20,2 percenta.

vreckovka, nádcha, chrípka, alergiaLekári v tomto regióne však neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI), ani typicky letné epidémie, ako výskyt salmonelózy, žltačky, či alimentárnych nákaz. Na etiológii (pôvode) ochorení sa totiž podieľajú vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. Nezvýšil sa v porovnaní s 24. kalendárnym týždňom ani počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení, ktoré predstavujú len 1.8 percenta z celkového počtu ochorení. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (25 prípadov), zápalmi stredného ucha (13) a v 15 prípadoch zápalmi pľúc.

V 25. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 50 percent lekárov pre deti a dorast a 41 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 2781 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 996 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 139 prípadoch, čo je chorobnosť vyše 48 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Žarnovica a Revúca. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okresoch Lučenec, Banská Štiavnica, Žarnovica, Poltár a Banská Bystrica. Z hľadiska veku je aktuálne najviac chorých na ARO vo vekovej skupine ekonomicky činného obyvateľstva a žiakov základných škôl, nasledujú najmenšie deti od 0 do 5 rokov.

Ako upozorňujú odborníci, napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno chrípkové ochorenia podceňovať. Ide totiž o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Vzhľadom na existenciu veľkého množstva iných respiračných vírusov, ktoré môžu vyvolať ochorenie podobné chrípke, sa potom podceňuje aj samotná chrípka.

Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia, ktoré môže končiť úmrtím. Chrípka je totiž iniciátorom ťažkých komplikácií, ako bakteriálny zápal pľúc, metabolický rozvrat, zlyhanie srdca a iné závažné zdravotné následky.