Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene organizuje Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské od roku 1974. V júni 2020 sa mal konať 47. ročník festivalu. Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 je 47. ročník ZHZ presunutý o rok, na jún 2021.

Presun o rok sa týka aj plánovanej premiéry inscenácie Srdcovky. Presun na jesenný alebo iný skorší termín nebol možný z dôvodu, že sa festival koná v exteriéri na nádvorí Zvolenského zámku a mesiac jún je dlhoročne najvhodnejší čas konania.

Organizátori festivalu na čele s riaditeľkou DJGT Janou Raffajovou rozhodli, že programový koncept 47. ročníka festivalu ostane zachovaný. Bol pripravovaný ako pocta storočnici slovenského profesionálneho divadla s viacerými atraktívnymi hosťami a bonusmi v podobe sprievodného programu v uliciach mesta Zvolen či ekologických aktivít počas ZHZ.

V duchu pocty koreňom slovenského divadla bola zvolená aj premiéra DJGT. Inscenácia Srdcovky, ktorú napísal dramaturg a režisér Svetozár Sprušanský špeciálne pre súbor DJGT, vychádza z tvorby klasika slovenskej dramatiky Ferka Urbánka so zámerom pozrieť sa dnešnými očami na hodnoty minulosti. Premiéra inscenácie Srdcovky, v ktorej bude účinkovať celý súbor DJGT a spoluúčinkovať členovia FS Marína, otvorí festival Zámocké hry zvolenské v júni 2021.

„Vážení diváci, všetci sme sa zo dňa na deň ocitli v neočakávanej situácii a všetci čelíme neviditeľnej hrozbe. V rámci opatrení ostávajú do odvolania všetky divadlá zatvorené a všetky kultúrne podujatia zrušené. V našom zvolenskom divadle nám bytostne chýbajú vzájomné stretnutia s vami – divákmi. Chýba nám spoločné zdieľanie emócií v jednom čase na jednom mieste, ktoré tvorí podstatu divadelného umenia a katarzie už tisícročia. V záujme bezpečnosti nás všetkých však aj my vyzývame na zodpovednosť a trpezlivosť. Aspoň na diaľku vám chcem uľahčiť náročné dni. Členovia umeleckého súboru spolu s kolegami pre vás pripravujú ďalšie aktivity vo virtuálnom divadelnom priestore. Hmatateľnú pomoc divadelných dielní zas pocítili viaceré zariadenia a inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ku ktorým doputovali u nás ušité rúška. Pomáhame v rámci našich možností ako sa dá a veríme, že spolu to zvládneme,“ dokázala divákom a priaznivcom divadla riaditeľka DJGT Jana Raffajová.