Zvolenskí policajti vyšetrujú prípad trestného činu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd v súbehu s prečinom podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, z ktorých bol vo štvrtok (7.7.) obvinený 16-ročný mladík z Očovej. Obvinený vo štvrtok (7.7.) vo večerných hodinách začal verejne, pred bránou jedného z rodinných domov v Očovej hlasno vykrikovať hanlivé slová, ktoré smerujú k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pričom niekoľkokrát použil aj nacistický pozdrav, ktorý doplnil šikmím zodvihnutím pravej ruky. Mladíkove prejavy mali smerovať k rómskym občanom, ktorí sa v tom čase nachádzali vo dvore tohto rodinného domu. Svojim konaním prejavil verejne sympatie k skupine alebo hnutiu, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Obvinený mladík je stíhaný na slobode.