V piatok, 15.6. sa v zasadačke Mestského úradu vo Zvolene opäť rokovalo vo veci plánovanej výstavby bytového súboru Borovia.

Projekt, ktorý by mal možnosti bývania na sídlisku Podborová rozšíriť o 98 bytov v siedmich bytových domoch, bol navrhnutý už v roku 2008. Nasledujúce petície obyvateľov, ktoré priniesli pripomienky proti plánovanej výstavbe, pozastavili realizáciu plánu na celé štyri roky. Minulý rok sa rokovania opäť obnovili a v piatok investor spoločnosti I.G. Real, zodpovednej za projekt, Vladimír Barboráš, spolu so zástupcom Odboru stavebnej správy vo Zvolene, Jozefom Pieckom, predstavili územný plán občanom Zvolena, väčšinou obyvateľom sídliska Podborová. Občania predniesli námietky proti projektu pre stavebné povolenie, ktorý sa týka aj konkrétnej komunikácie určenej nákladným vozidlám, potrebným pri realizácii výstavby. Tá by mala viesť cez Ružovú ulicu, čo sa nepáči ani predsedovi spoločenstva vlastníkov bytov, Rochusovi Húskovi. „Bytostne sa nás to dotýka,“ vyjadril sa na margo projektu počas zasadnutia. Konkrétny stavebný projekt však bude predmetom ďalšieho zasadnutia, ktoré Mestský úrad oznámi verejnou vyhláškou.

Dopravný inšpektorát vyhovel aj obyvateľom časti na uliciach Patizánska, D. Matejovie a Na rovni a predbežne prisľúbil osadenie dopravnej značky, ktorá by mala zabrániť prípadným prechodom ťažkej techniky danou štvrťou.

Začatie výstavby bytového súboru Borovia je naplánované na september 2013. Počíta s vytvorením obytných priestorov pre 260 obyvateľov.