Ladislav Lužinský pôsobí ako infektológ v Nemocnici AGEL Zvolen už tri roky. Za jeho viac ako 40-ročnú prax má však skúseností a zážitkov na rozdávanie. Úsmev na tvári a dobrá nálada ho sprevádza na každom kroku, aj preto je pacientom nielen lekárom, ale aj zdrojom pozitívnej energie.

Infektológ sa vo svojej ambulancii stretáva s rôznymi infekčnými ochoreniami, ktoré spadajú do jeho odbornosti. Pacientov má od kojeneckého veku až po dôchodcov.  V praxi prichádza do kontaktu s infekčnými ochoreniami dýchacích ciest, zažívacieho traktu, pohybového aparátu, neuroinfekciami, ale aj s infekciami z iných odborov. Najmä gynekológie, ortopédie, neurochirurgie.

„V súčasnosti je častým ochorením  bakteriálna infekcia známa ako borelióza. V anglickej literatúre nazývaná aj „odpadkovým košom medicíny“. Ochorenie môže postihovať takmer všetky orgánové systémy ľudského tela. Okrem tohoto ochorenia sú časté angíny, vírusové infekcie lymfatického systému, pečene, ale aj parazitárne ochorenia  v gravidite. Žltačka typu B a C je čoraz viac diagnostikovaná u toxikomanov, ale aj ako následok neodborného tetovania či pírsingu,“ sumarizuje Ladislav Lužinský.

Počas práce na oddelení  infektológie v Banskej Bystrici mal doktor Lužinský viackrát skúsenosť s pacientmi s maláriou. Po zavedení profylaktickej liečby (preventívnej) a komplexnej liečby do rizikových oblastí sa počet infekcií výrazne znížil.  Súčasťou práce infektológa sú však aj povinné zdravotné prehliadky cudzincov, ktorí prichádzajú pracovať na Slovensko.

A aké boli pracovné začiatky Lužinského? „Ako čerstvému pediatrovi mi v noci priviezli do služby opitého žiaka základnej školy, ale aj dve dievčatá otrávené muchotrávkami, či mladé dievča po požití organickej látky na postrek stromov, ktoré chcelo spáchať samovraždu.“

Zároveň tiež dodáva, že v živote mal šťastie na dvoch vynikajúcich nadriadených – primárov. „V pediatrii to bol Svetozár Dluholúcky a v infektológii Imrich Beer. Nadčasoví lekári so širokým vedomostným záberom, vynaliezavosťou, trpezlivosťou a odvahou,“ vracia sa k svojim starším kolegom z predošlého pracoviska.