Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici zaznamenali v 46. kalendárnom týždni v porovnaní s uplynulým týždňom takmer o štvrtinu nižší výskyt všetkých akútnych respiračných ochorení (ARO).

V 46. kalendárnom týždni evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva v absolútnych číslach 1 261 chorých na ARO. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 48 prípadoch. Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Zvolen, Veľký Krtíš a Žiar nad Hronom.

Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okresoch Poltár a Detva. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva a deti vo veku 0 až 5 rokov.

V 46. kalendárnom týždni bolo zároveň za okres Banská Bystrica vykázaných 289 ochorení na COVID-19 spôsobených koronavírusom, pričom v okrese Brezno zaznamenali presne 125 ochorení na COVID-19. V súvislosti s vývojom chorobnosti odborníci upozorňujú, že je hlavne v tomto pandemickom období vhodný čas navštíviť svojho lekára prvého kontaktu a dať sa zaočkovať proti chrípke v prípade, že je ešte vakcína dostupná.