TS RÚVZ BB (M. Tolnayová) | 9.5.2015

Respiračné ochorenia nás stále trápia, ich počet klesol minimálne

Podľa očakávania epidemiológov sa v týchto dňoch v Banskobystrickom kraji ustálil počet akútnych respiračných aj chrípkových ochorení.

vreckovka, nádcha, chrípka, alergiaV medzitýždňovom porovnaní nastal v 19. kalendárnom týždni v prípade ARO (akútne respiračné ochorenia) síce len malý pokles o 2,3 percent, avšak počet chorých na chrípku a chrípke podobných ochorení (CHPO) je v porovnaní s 18. kalendárnym týždňom nižší až o polovicu. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt respiračných ochorení mierne vyšší.. Štatistiku ochorení analyzovali odborníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici na základe hlásení 53 percent lekárov pre deti a dorast a 43 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých.

V 19. kalendárnom týždni evidoval banskobystrický RÚVZ, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, v absolútnych číslach 3309 prípadov ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1090 na 100-tisíc obyvateľov. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 111 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 37 prípadov na 100-tisíc obyvateľov. Epidemiológovia nezaznamenali žiadny výskyt závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Rimavská Sobota (461), Lučenec (431), Žarnovica (361) a Žiar nad Hronom (337).

Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov opäť v okrese Žarnovica, Poltár, ale aj Banská Štiavnica a Brezno. Počet komplikácii však v sledovanom týždni v porovnaní s uplynulým nižší – 1,5 percenta. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (20 prípadov), zápalmi stredného ucha (13) a v 16 prípadoch zápalmi pľúc. Z hľadiska veku je najviac chorých na ARO – 1050, medzi ekonomicky činným obyvateľstvom, medzi žiakmi základných škôl (776), ale aj najmenšími deťmi. Z toho na chrípku ochorelo najviac ľudí v produktívnom veku, žiakov základných škôl a najmenších detí. Nižšiu chorobnosť si v tomto týždni naďalej udržiavajú seniori. Štatistiky chorobnosti na ARO a CHPO v Banskobystrickom kraji zverejníme ešte v 20. kalendárnom týždni, potom už len v rámci prevencie, ak by počty ochorení prevyšovali štandardnú hladinu.