Tento týždeň bol v Banskobystrickom kraji v znamení zníženia akútnych respiračných ochorení (ARO) a takmer rovnakého výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO).

V 33. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 53 percent lekárov pre deti a dorast a 45 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) 841 chorých na ARO. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 32 prípadoch.

Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec, Žarnovica  a Žiar nad Hronom. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Veľký Krtíš. Z hľadiska veku ochorenia najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky činného obyvateľstva a adolescentov.

Odborníci upozorňujú, že napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno chrípkové ochorenia podceňovať. Chrípka je totiž iniciátorom ťažkých komplikácií, ako bakteriálny zápal pľúc, metabolický rozvrat, zlyhanie srdca a spôsobuje aj ďalšie závažné zdravotné následky.