Vydavateľstvo CBS sa rozhodlo darovať karanténnym centrám po celom Slovensku viac ako 9 500 kníh, ktoré majú spríjemniť ľuďom čas v spomínaných zariadeniach. Vo štvrtok, 7. mája dostalo knihy aj karanténne centrum vo Zvolene.

Nahliadnuť z vtáčej perspektívy do srdca Podpoľania (mesta Detva), kráľovského Zvolena, Zvolenského zámku, Pustého hradu, Látok, Detvianskej Huty, Očovej, zámku Vígľaš, kaštieľa Ostrolúckych na Ostrej Lúke, kúpeľných miest Sliač i Kováčová budú môcť  zamestnanci a rodinní príslušníci ľudí „v prvej línii“, ktorí sa ocitnú v karanténnom centre vo Zvolene.

„Pre centrum nachádzajúce sa v priestoroch Školského internátu pri SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene sme vyčlenili ako dar 140 kusov publikácie – Podpoľanie z neba,“ informuje Milan Paprčka, riaditeľ vydavateľstva CBS.

Vydavateľstvo chce podľa slov jeho riaditeľa touto činnosťou prispieť i k rozvoju nateraz stagnujúcemu odvetviu – turizmu. „Čitatelia po zalistovaní  v našich  fotoknihách, či už počas pobytu v karanténnom centre, alebo v prípade obslužného personálu a dobrovoľníkov vo voľnom čase, spoznajú krásy Podpoľania, ako by ich zo zeme nikdy nevideli. Verím, že ich to nadchne natoľko, že tento región budú chcieť prísť navštíviť aj osobne, čím dopomôžu k rozvoju cestovného ruchu,“ dodáva.

Zaujímavú  aktivitu vydavateľstva  privítal aj Úrad BBSK.  „Sme vydavateľstvu vďační za oslovenie  a veríme, že  výsledkom nášho spoločného úsilia bude nielen spríjemnenie pobytu repatriantov, ako aj zamestnancov a rodinných príslušníkov ľudí „v prvej línii“, ktorí sa ocitnú v karanténnych centrách, ale následne tiež podpora rozvoja turizmu,“ hovorí Katarína Pšenáková, koordinátorka registrácie do karanténnych centier v gescii BBSK.