Mesto Zvolen už v minulom roku začalo rekonštrukčné práce na Tulskej ulici na sídlisku Západ-Tepličky. Druhá etapa prác by mala byť hotová najneskôr do novembra. Kvôli dopravným obmedzeniam práce pozostávajú z viacerých stupňov.

„V súčasnosti rekonštruujeme časť od Novozámockej ul. až po vstup do ul. Imatra, v ďalšej časti by malo dôjsť k oprave Tulskej až po Strážsku cestu,“ hovorí Anna Bešinová z odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu vo Zvolene.

Súbežne sa opravujú chodníky a kompletne sa vymieňa vozovka. Aktuálne je dopravné obmedzenie pre motorové vozidlá na úseku od Novozámockej ulice po ulicu Imatra. Zásobovanie predajní a prevádzok obchodu a služieb bude zachované aj počas rekonštrukcie dotknutej časti Tulskej ulice.

„Obmedzenia pre obyvateľov sa budú týkať hlavne parkovania vozidiel na parkovacích plochách pred bytovými domami v pracovných dňoch v čase prebiehajúcich stavebných prác, preto prosíme obyvateľov o strpenie a pochopenie tejto situácie,“ dopĺňa Dušan Gdovín, referent dopravy Mestského úradu vo Zvolene.