Priestor medzi základnou a materskou školou na Hrnčiarskej ulici by sa mal zmeniť na nepoznanie, menšími úpravami prejdú aj okolité ulice J. Kozáčeka a Bystrický rad. Veľká pozornosť bude venovaná tamojšej zeleni. Začalo sa s výrubom 21 stromov, v rámci rekonštrukcie ich mesto vysadí viac.

Aby priestor mohol dostať modernú, krajšiu podobu, je nevyhnutné odstrániť niektoré stromy a kríky. Hrnčiarska ulica bude dokonca vynovená do tej miery, že stavebné zásahy prakticky neumožňujú ponechať terajšiu zeleň v jej stredovom páse. „Na Bystrickom rade zas bude potrebné odstrániť niektoré dreviny kvôli položeniu nových polopodzemných kontajnerov, ktoré zveľadia prostredie a odstránia zápach šíriaci sa z klasických nádob na odpad. Niekoľko stromov musíme odstrániť aj kvôli zlepšeniu prístupu k školskému dvoru a ihrisku, ktoré rozšírime, aby sme čo najviac deťom dali možnosť tráviť čas zábavou na čerstvom vzduchu,“ hovorí hlavný architekt mesta Peter Kašša.

„Citlivo sme zvažovali výrub každého jedného stromu, sme tu v prvom rade na ich ochranu,“ hovorí Zuzana Holíková zo zvolenského referátu zelene a dodáva: „Odstránené budú iba tie dreviny, pri ktorých je to naozaj nevyhnutné. Čo je najdôležitejšie, vysadený počet nových drevín bude prevyšovať tie, ktoré je nutné odstrániť.“ Mesto pristúpi k výsadbe vhodnejších druhov drevín, Holíková uviedla, že okrem jedného buka pribudne až 26 nových líp. Okrem nich sa pristúpi k umiestneniu ôsmich drevín v črepníkových nádobách.

Zvolenská radnica v minulých rokoch v rámci prípravy na klimatické zmeny pristúpila k opatreniam na zadržiavanie vody v prírode. V uliciach sú rozmiestnené dažďové záhrady, ktoré udržiavajú vlahu a jej postupným odparovaním osviežujú vzduch v letných horúčavách. V rámci rekonštrukcie Hrnčiarskej ulice pribudnú ďalšie dve dažďové záhrady. Novinkou budú aj takzvané vertikálne zelené steny – popínavé rastliny budú umiestnené priamo na budovách školy a škôlky. „Cieľom je vytvoriť príjemný priestor, v ktorom sa budú dobre cítiť nielen žiaci tamojších škôl, ale všetci Zvolenčania. Máme na to jeden celý rok, ja však verím, že rekonštrukciu stihneme ukončiť do zimy,“ vyjadrila sa zvolenská primátorka Lenka Balkovičová.