Kontroverzné referendum „o rodine“ je neplatné, keď napokon neprilákalo k urnám ani taký počet obyvateľov, aký predpokladali prieskumy. Iniciatíva združenia Aliancia za rodinu podporovaná najmä cirkvami napokon v rámci Slovenska zaujala len zhruba 21,4% oprávnených voličov. Pre platnosť všeľudového hlasovania je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny.

volby - foto REGIONAL MEDIA - Vlado LukacNajvyššiu účasť malo referendum v Žilinskom a Prešovskom kraji, kde sa účasť pohybovala okolo 30%. V Banskobystrickom kraji dosiahla 15,84% a bola najnižšia spomedzi všetkých krajov. V obvode Zvolen, zahrňujúcom aj Detvu či Krupinu to bolo 20,62% a v samotnom meste pod Pustým hradom 15,38%, čo predstavovalo 5 390 obyvateľov. Väčšina zúčastnených podľa očakávaní na otázky odpovedala kladne, avšak práve v Banskobystrickom kraji bolo spolu s Bratislavským štatisticky odpovedí „nie“ najviac.

Hlasovanie zúčastnených pre jednotlivé otázky

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Slovensko – 94,50% ÁNO | BBSK – 93,03% ÁNO | Zvolen – 92,50% ÁNO

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Slovensko – 92,43% ÁNO | BBSK – 90,99% ÁNO | Zvolen – 90,33% ÁNO

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Slovensko – 90,32% ÁNO | BBSK – 87,38% ÁNO | Zvolen – 87,16% ÁNO

Referendum sprevádzala poburujúca mediálna kampaň i vyhlásenia rozličných osobností za či proti témam referenda. Podporovali ho najmä cirkvi a rozličné kresťanské spoločenstvá. Organizácia Amnesty International však upozornila, že prípadný úspech referenda by mohol viesť k porušeniu medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv. Odporcovia referenda zároveň zdôrazňovali, že nastolené otázky len potvrdzujú súčasný legislatívny stav na Slovensku a preto ho považovali za propagačnú akciu Aliancie za rodinu. Štát stálo referendum 6,3 milióna eur.

Ústavná ochrana manželstva, ako zväzku výlučne muža a ženy, funguje v Maďarsku či Chorvátsku. Obe krajiny ale zároveň umožňujú i štatút oficiálneho registrovaného či životného partnerstva osôb rovnakého pohlavia. To funguje aj v Českej republike a celkom vo viac ako polovici krajín Európskej únie. Adopcie detí osobami rovnakého pohlavia sú citlivou témou v každej krajine. Napríklad v blízkom Rakúsku podobný zákaz zrušili len nedávno.

Samotné referendum mohlo byť platné iba v prípade, že sa by ho zúčastnila viac než polovica všetkých oprávnených voličov na Slovensku, čo predstavuje vyše dva milióny občanov. Namiesto vyjadrenia negatívneho postoja v hlasovaní sa jeho odporcovia rozhodli pre neúčasť. Všeľudové hlasovanie u nás zatiaľ prebiehalo sedemkrát, úspešné bolo len v roku 2003, keď sa ho zúčastnilo vyše 52% oprávnených voličov, ktorí väčšinovo zahlasovali za vstup do Európskej únie.