ZVonline.sk (M. Bučko) | 4.8.2015

Rebríček škôl: Zvolenské základné školy najlepšie v kraji

Mimovládna organizácia INEKO priniesla opäť rebríček slovenských škôl. Ten zohľadňuje výsledky žiakov v testoch. Najlepšie sa spomedzi zvolenských školských zariadení umiestnila ZŠ Hrnčiarska. 

zs mladeze zvolen

Základná škola Námestie Mládeže dostala od INEKA hodnotenie 5,9. Spomedzi zvolenských škôl to je podpriemer.

V celoslovenskom rebríčku je Základná škola Hrnčiarska na štrnástom mieste, v kraji je na druhom mieste. V krajskom hodnotení je v prvej desiatke aj Cirkevná základná škola Dominika Savia na Hodžovej, ZŠ Petra Jilemnického a ZŠ Martina Rázusa.

Spomedzi stredných škôl najlepšie obstálo Gymnázium Ľudovíta Štúra, ktoré sa v rámci kraja ocitlo na piatom mieste medzi gymnáziami.

Autori rebríčka škôl z INEKO hovoria, že rebríčky majú byť iba pomocným ukazovateľom pri výbere školy a mali by pritiahnuť záujem verejnosti k diskusii o kvalite škôl. Rebríčky sú aktualizované dvakrát ročne.

Poradie zvolenských základných škôl

Poradie Škola Hodnotenie Por. v SR Por. v BBSK
1. ZŠ Hrnčiarska 8,3 14 2
2. Cirkevná ZŠ D. Savia 7,6 57 3
3. ZŠ P. Jilemnického 2 7,4 81 4
4. ZŠ M. Rázusa 7,1 114 7
5. ZŠ Nám. Mládeže 5,9 368 23
6. ZŠ J. Alexyho 5,3 513 39
7. ZŠ P. Jilemnického 1 4,9 607 53

Poradie zvolenských gymnázií

Poradie Škola Hodnotenie Por. v SR Por. v BBSK
1. Gymnázium Ľ. Štúra 5,8 80 5
2. Gymnázium M. Bela 4,6 144 17