Mesto Zvolen reaguje na šírenie koronavírusu. Ruší podujatia, zatvára plaváreň, saunu, komunitné centrum a ľudí žiada komunikovať s úradom hlavne elektronicky.

Okrem opatrení Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý uzatvoril kultúrne inštitúcie a odporučil zrušiť všetky podujatia, zareagovali aj viaceré mestá v kraji.  Primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová zvolala rokovanie krízového štábu, ktorý prijal hneď niekoľko odporúčaní.

„Sme si vedomí, že najzraniteľnejšou skupinou sú seniori. Vítame nariadenie o zákaze návštev v zariadeniach sociálnych služieb, my sme zase uzavreli všetky kluby dôchodcov, aby sme zmenšili riziko možnej nákazy v radoch starších osôb. Vyzývame tiež opatrovateľky, aby dôsledne zhodnotili svoj zdravotný stav. V prípade ktorékoľvek príznaku ochorenia sú povinné nás o tom informovať a za žiadnych okolností by nemali nastúpiť do práce. Sme si tiež vedomí, že mnohí naši dôchodcovia sa len ťažko zaobídu bez prevozu sociálnym taxíkom, túto službu preto zatiaľ nerušíme, no vozidlo podrobíme dôkladnejšej dezinfekcii,“ uviedla ihneď po rokovaní krízového štábu Lenka Balkovičová.

Zrušia aj podujatia organizované mestom

Na jeho rokovaní padlo aj rozhodnutie o zrušení jednotlivých kultúrnych, spoločenských či športových podujatí v réžii mesta, prípadne o ich posune na neskorší termín. Príkladom je dlho očakávaný galavečer Športovec roka 2019 či Beh oslobodenia, s najväčšou pravdepodobnosťou sa neuskutoční ani veľkonočný jarmok.

„Vyzývame všetkých organizátorov, aby dôsledne zvážili uskutočnenie svojich vlastných podujatí,“ hovor Lenkaí Balkovičová. V prípade športových podujatí, ktoré by nebolo možné zrušiť alebo presunúť na iný termín, štáb napríklad odporučil organizátorom, aby sa uskutočnili bez účasti verejnosti. Do jej radov zas smeruje výzva, aby sa ľudia vyhýbali podujatiam hromadného charakteru, ale napríklad aj bohoslužbám.

Primátorka vyzýva na využívanie elektronickej komunikácie

Ďalšie opatrenia či odporúčania sa týkajú samotného magistrátu. „Pri vchode sme umiestnili zásobník s prostriedkom na dezinfekciu rúk, pristúpime tiež k dôkladnejšej dezinfekcii jednotlivých priestorov mestského úradu. Dôrazne žiadame kolegov, aby ostali doma v prípade príznakov ochorenia a zvážili to aj v prípade, že v posledných 15 dňoch navštívili ktorúkoľvek rizikovú oblasť. Je pre nich pripravená možnosť práce z domu,“ povedala primátorka.

V tejto súvislosti sa obrátila aj s výzvou k verejnosti. „Prosím Zvolenčanov, aby počas nasledujúcich týždňov uprednostnili elektronickú komunikáciu s mestským úradom a aby jeho priestory navštívili iba v nevyhnutnom prípade. Rovnako tak ich prosím o uprednostnenie platieb prostredníctvom internet bankingu pred platbami v hotovosti v pokladni  magistrátu.“ uviedla zvolenská primátorka. Cieľom má byť zmenšenie rizika prípadného šírenia vírusu.

Zatvorená bude plaváreň aj komunitné centrum

Krízový štáb ďalej rozhodol o dočasnom uzavretí komunitného centra, rovnako aj mestskej plavárne a sauny. Taktiež sa rušia prenájmy zasadacích miestností, priestorov Starej radnice i domu kultúry na Podborovej. „Požiadame dopravcu o dôkladnú dezinfekciu autobusov MHD nad rámec bežnej údržby,“ informovala ďalej primátorka.