Výstavba rýchlostnej komunikácie R1 medzi Trnavou a Banskou Bystricou, vrátane severného obchvatu mesta pod Urpínom, pokračuje aj v zimných mesiacoch. Výrazne ju však ovplyvnilo počasie najmä snehovými zrážkami a dlhodobými teplotami pod bodom mrazu. Ako sa píše v tlačovom vyhlásení staviteľa – spoločnosti Granvia Construction sa podarilo udržať tempo výstavby podľa schváleného Plánu zimných opatrení. V plnom tempe pokračovala  výstavba cestnej kanalizácie a stavebnej časti informačného systému,  zima výrazne zredukovala len zemné práce na celej trase.

Takto to vyzerá na úseku Selenec-Beladice

Na mostných objektoch pokračujú kompletné práce od pilotáže po realizáciu nosných konštrukcií a príslušenstva bez akýchkoľvek zásadných problémov. Celkovo bolo na všetkých úsekoch dokončených 309 a rozpracovaných 367 objektov.

Ku koncu decembra sa podarilo na celej trase PPP projektu R1 osadiť celkovo 40 odlučovačov ropných látok ako súčasť cestnej kanalizácie.  Na budove Strediska správy a údržby rýchlostnej cesty (SSÚR) bola dokončená montáž skeletov, dokončovali sa výmurovky v rámci opláštenia budov, montáže strešných plášťov objektov a osádzanie okien. Rovnako pokročili práce na inžiniersky sieťach a inštalačných rozvodoch sietí v budovách.

V Banskej Bystrici sa pokračovalo najmä na rozostavaných mostných objektoch, ktoré na ťažiskových miestach v Kostiviarskej a Rudlovej už jasne ukazujú budúcu podobu novej rýchlostnej cesty.

Zástupcovia staviteľa zároveň pozývajú občanov Banskej Bystrice na verejnú diskusiu o výstavbe cesty R1 a obmedzeniach, ktoré občanov v tomto roku čakajú. Tá sa uskutoční v stredu – 19. januára o 17.00 h v miestnosti číslo 290 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.