V sobotu o 13:00 odštartuje pred penziónom Pohoda na Sliači cyklojazda Sliač – Zvolen a späť, ktorej cieľom je urýchliť začiatok výstavby cyklocesty na hronskej hrádzi medzi Sliačom a Zvolenom.

Pripravené sú dve trasy, ktoré majú cieľ v táborisku Rybárik, kde bude od 15:00 pripravený program pre deti aj dospelých. Zároveň bude pripravený aj bufet s občerstvením a ohnisko na opekanie.