značka-práca na cesteV uvedenom čase nebude možný prejazd v smere od Krupiny do centra mesta Zvolen, pričom cestná doprava bude presmerovaná po novej dočasnej komunikácii po ulici Lučenecká cesta (cesta 1150) na obchádzku cez obec Lieskovec s pokračovaním cez ulicu Lieskovská cesta (po ceste II1I066022) a J. Jesenského až k svetelnej križovatke pri hoteli Poľana.

Doprava v smere od Lučenca bude navedená na obchádzku cez obec Lieskovec dopravnými značkami umiestnenými pred križovatkou ciest 1150a III/066022. Uvedené dopravné obmedzenie sa týka aj víkendových spojov MHD Zvolen (2. februára a 3. februára) smerujúcich z centra mesta do MČ Sekier.

V uvedených dňoch bude verejná autobusová doprava vedená nasledovne:

Mestská hromadná doprava Zvolen

Na linkách MHD Zvolen č. 2, 5, 7, 9, 11 a 15 nebude zabezpečená doprava v úseku Môťová, rázc. – Strabag. Uvedené linky budú z/do mestských častí Sekier a Lipovec premávať obchádzkovou trasou cez obec Lieskovec (bez zastavovania na autobusových zastávkach na obchádzkovej trase). Ostatné zastávky uvedených liniek budú obsluhované podľa platných cestovných poriadkov MHD.

Linka MHD č. 7 bude premávať po trase: Sekier – Zlatý Potok, rázc. – Námestie SNP (cez obec Lieskovec). Úsek Zlatý Potok, rázc. – Zlatý Potok, konečná bude bez dopravnej obsluhy. Časy odchodov spojov linky MHD č. 7, zo zastávky Námestie SNP, na smer Sekier budú totožné so súčasným odchodom zo zastávky Zlatý Potok, konečná.

Prímestská a diaľková doprava:

Prímestské a diaľkové linky budú presmerované po obchádzkovej trase cez obec Lieskovec. Linky zo smeru od Zvolenskej Slatiny budú zastavovať na zastávkach Zlatý Potok, rázc., Nákladná stanica a Poľana. V oboch smeroch nebudú obsluhované autobusové zastávky v úseku Zvolen, Tepláreň – Zvolen, Strabag.

Linky zo smeru od Dobrej Nivy budú zastavovať na zastávkach Môťová, Shell a Poľana. V oboch smeroch nebude obsluhovaná zastávka Zvolen, Strabag.