Mesto Zvolen začína s možnosťou prijímania a pomoci utečencom z Ukrajiny narážať na svoje kapacity. V súvislosti s vojnou na Ukrajine zaznamenávajú na území obce Zvolenská Slatina zatiaľ dvoch ľudí. Pre TASR to potvrdila starostka Mária Klimentová.

Pripomenula, že samospráva vie o jednej mladej rodine z Ukrajiny, ktorá má dve malé deti a v obci žije od roku 2019. „Pre vojnu k nim prišli rodičia. Príchod ďalších utečencov z Ukrajiny sme nezaznamenali,“ zdôraznila.

Podľa nej Zvolenská Slatina sa zatiaľ v žiadnom zo svojich strategických dokumentov nezaoberala opatreniami, ktoré by súviseli s prípravou na možné udomácnenie sa utečencov. „Obec nemá ubytovacie kapacity. Ani nie je možnosť zamestnania v miestnych podnikoch a firmách, takže je tu nedostatok pracovných príležitostí,“ spomenula s tým, že v súčasnosti obec aktualizuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR). Ako dodala, v prípade potreby a po konzultácii so spracovateľom dokumentu môže túto problematiku do programu zahrnúť v rámci niektorého opatrenia.

Hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška poznamenal, že počet miest pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine, je vo Zvolene obmedzený. Ako ďalej informoval, mesto v uplynulých mesiacoch vybudovalo priestory krízového bývania.

„To dnes používa aj na účely ubytovania pre ľudí z Ukrajiny. V tomto prípade to sú dve ubytovacie bunky, do každej z nich sa zmestia štyri osoby,“ spomenul s tým, že okrem toho má samospráva pripravené podobné priestory vo svojom komunitnom centre.

Zvolen však podľa hovorcu nedisponuje väčším množstvom priestorov na dlhodobejšie ubytovanie. „Riešenie takej zložitej otázky, ako je migrácia, poskytnutie útočiska ľuďom utekajúcim pred vojnou a ich postupné začlenenie do spoločnosti ani nemôže ostať výhradne na pleciach miestnych samospráv,“ konštatoval.

Mesto Zvolen vyčlenilo na pomoc pre občanov Ukrajiny 30-tisíc eur. Uvedené výdavky sú viazané na konkrétny účel. „Mesto ich bude môcť použiť v súvislosti so zabezpečením dopravy, ubytovania, stravovania, sociálnych služieb i nákupu spotrebného tovaru,“ spomenul a doplnil, že výdavky majú slúžiť aj na vytvorenie prípadných nových záchytných a servisných miest vo Zvolene.