Do zberu injekčných striekačiek z verejných priestorov vo Zvolene sa môže zapojiť aj verejnosť. Pre TASR to uviedla Michaela Jombíková Janáková, ktorá sa v rámci programu Bezpečne v komunite Zvolen týmto problémom zaoberá.

Vo Zvolene funguje tento program od roku 2019. „K zberu sme pozvali aj obyvateľov. Každý mesiac je to monitorovanie miest, kde sa opakovane pohodené striekačky nachádzajú,“ zhrnula s tým, že prvý takýto zber bol koncom februára tohto roka. „Pripojila sa jedna dobrovoľníčka a podarilo sa nám zlikvidovať 45 použitých striekačiek,“ spomenula a doplnila, že spolu prešli viaceré lokality. Boli v okolí autobusovej stanice, parku za plavárňou a Záhonku. „Najviac, 41 kusov, bolo v bezpečnostnej nádobe, ktorá je pri autobusovej stanici,“ konštatovala.

Pripomenula, že od začiatku roka ich združenie zlikvidovalo 109 striekačiek, z toho 71 z nich obyvatelia vhodili do bezpečnostnej nádoby. „Vďaka podnetom od obyvateľom sa nám podarilo zlikvidovať 21 striekačiek v lokalitách Západ – Tepličky, Môťová a Zlatý Potok. Zvyšných 17 našli dobrovoľníci pri pravidelnom monitorovaní exponovaných lokalít,“ poznamenala.

„Pracovníci nájdenú injekčnú striekačku rukavicami alebo pinzetou vložia do plastovej nádoby na medicínsky odpad. Túto nádobu následne odovzdáme do špecializovanej spaľovne odpadov, kde ju bezpečne zlikvidujú,“ vysvetlila.

Podľa nej združenie kontaktovali ďalší občania, ktorí sa chcú do tejto aktivity zapojiť. „Sme otvorení spolupráci aj s inštitúciami, ktoré v meste pôsobia,“ zdôraznila.

V prípade nálezu takéhoto odpadu alebo záujmu zapojiť sa do zbierania môže verejnosť pracovníkov kontaktovať prostredníctvom sociálnej siete, na e-mailovej adrese bezpecnevkomunitezvolen@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 917 906 823.