Dňa 5. mája 2011 sa v Nemocnici Zvolen konal prvý ročník kampane Čisté ruky, ktorou sa Nemocnica prvýkrát zapojila do projektu WHO Umývaj si ruky – zachrániš život, zameranej na hygienu a dezinfekciu rúk.

V Nemocnici je výber vhodnej a účinnej dezinfekcie cielený podľa mikrobiálneho osídlenia pacientov hospitalizovaných na jednotlivých oddeleniach, zostavený na základe použitia dezinfekčných látok s najširším spektrom účinku. Ochrana hospitalizovaných pacientov je zabezpečená prísnym sledovaním dodržiavania bariérovej ošetrovacej techniky s cieľom minimalizovať prenos nemocničnej infekcie. Ruky zdravotníkov a postupy ich hygieny a dezinfekcie sú v Nemocnici prísne sledované.

Akcia Čisté ruky prebiehala v dvoch fázach – vo výučbe zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti a vo fáze prezentácie používaných postupov a dezinfekcie verejnosti s cieľom poukázať, že napriek nepriaznivej situácii v zdravotníctve sú aj nemocnice, kde je bezpečnosť pacientov z pohľadu nemocničných nákaz na prvom mieste. Prezentačná akcia ako súčasť tohto projektu bola organizovaná v priestoroch recepcie polikliniky.

Akciu navštívili aj žiaci MŠ základných a stredných škôl, ktorí prejavili záujem o realizáciu podobných projektov v priestoroch škôl. „Z môjho pohľadu akciu hodnotím ako úspešný začiatok komunikácie nemocnice s obyvateľmi mesta a regiónu. Verím, že akcia bude mať pokračovanie a už teraz sa teším na 2. Ročník“ zhodnotila celú akciu Ing. Krokošová zástupca primára oddelenia klinickej mikrobiológie.