Zvolenčania majú možnosť svojím hlasom ovplyvniť financovanie projektu Mladí do knižnice, ktorý predkladá Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene.

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene chce prilákať viac deti a mládež do knižnice, kde bude ožívať literatúra. Vytvorí 4D knižnicu, kde sa mladí ľudia môžu stať súčasťou literárnych diel, vytvárať vlastných hrdinov, príbehy, vlastnú knihu. Aj takýmto spôsobom sa môže zvýšiť záujem detí a mládeže o literatúru a čítanie, zvýšiť ich čitateľskú gramotnosť, rozvinúť ich tvorivý potenciál, naplniť ich voľný čas zmysluplnými aktivitami.

Projekt Mladí do knižnice prešiel cez výberovú komisiu SPPoločne. Teraz je už len na Zvolenčanoch, či projekt získa grant. Predkladateľom návrhu je Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene a na uskutočnenie projektu potrebuje sumu 8 080 €.

Venujte svoj hlas komunitnému projektu Mladí do knižnice. Doposiaľ získal návrh 512 hlasov a uspieť bude mať šancu minimálne desať projektov v každom regióne Slovenska. 

Hlasovanie prebieha online na tejto stránke…