Aktuálne prebieha verejné hlasovanie, ktoré rozhodne o grantovej podpore pre 24 projektov z celého Slovenska v rámci tohto ročníka programu Komunitné granty. V Banskobystrickom kraji rozdelí Nadácia VÚB medzi tri víťazné nápady 15 tisíc eur.

Ľudia, ktorým nie je život vo svojom okolí ľahostajný, môžu dať svoj hlas konkrétnemu projektu z oblasti komunitnej filantropie či ochrany životného prostredia prostredníctvom nasledujúcej nasledujúcej stránky. Čas na to majú do nedele, 15. decembra.

Za Zvolen sa o grant uchádza projekt Čertove Boky. Ten je zameraný na obnovu náučného chodníka, ktorý vedie po Národnej prírodnej rezervácii Boky orientovanej cca 5 km od Zvolena. Náučný chodník je výnimočný svojou impozantnou zastávkou pri Čertovej skale – 17 tonovom balvane. Skalný hríb stojí na jednom úzkom bode, a preto sa zdá, že je to „čertovo dielo“.

Na trase chodníka je trinásť ručne maľovaných smaltovaných tabúľ, ktoré sú značne zničené a vyvrátené. Zámerom projektu je preto obnoviť trasu a obohatiť ju o nové informačné prvky a panely, ktoré by potešili deti aj dospelých. Hlavné náklady projektu sú nákup dreva, práca stolára a grafické spracovanie informačných panelov. Všetky ostatné kroky projektu budú realizované pomocou dobrovoľníckej práce.

V Banskobystrickom kraji súťažia projekty, ktorých realizácia je naplánovaná v Banskej Bystrici, Lučenci, Rimavskej Sobote, Zvolene a obci Jablonové. Trom projektom z každého kraja, ktoré získajú najviac hlasov verejnosti, venuje Nadácia VÚB grant až do výšky 5 000 eur.