Rozvojový program Show your talent, ktorý umožňuje mladým ľuďom objaviť svoje talenty, schopnosti, silné ale aj slabé stránky, realizovali počas tohto školského roku aj v Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene. Bodkou za programom bude záverečná konferencia. Uskutoční sa online už v utorok 15. júna.

Show your talent je jedinečný intenzívny rozvojový program pre mladých ľudí, vytvorený špeciálne pre stredoškolákov. Počas šiestich mesiacov trvania programu majú študenti možnosť spoznať seba samých, objaviť svoje talenty, schopnosti, silné ale aj slabé stránky a prevziať iniciatívu za svoj osobný rozvoj.

Program pozostáva z dvoch víkendových školení, štyroch praktických worshopov, štyroch osobných stretnutí s mentorom, realizácie tímového projektu, workshopom pre učiteľov školy a slávnostnej záverečnej konferencie. Realizátormi programu sú OZ TEAM, CVČ Junior a MO SYTEV. Live stream z konferencie budete môcť sledovať cez facebook, prípadne na nasledujúcej stránke.

FOLLOW YOUR DREAMS – NASLEDUJ SVOJE SNY…

So Silviou Žabkovou, projektovou manažérkou programu Show your talent, hovoríme o mladých ľuďoch, o ich šanciach presadiť sa v živote, objavovaní a nachádzaní ich talentov, a o tom, ako im v tom program Your show talent pomáha.

V programe Show your talent ste takmer od jeho začiatkov, čo stálo za rozhodnutím zapojiť sa do programu?

Vo svojej praxi prichádzam často do kontaktu s mladými ľuďmi. Stretávam zdravých, šikovných stredoškolákov a stredoškoláčky, a mnohí z nich sú pod maskou sebavedomých tvárí a  prázdnych slov neistí, znudení, nezruční v komunikovaní o bežných veciach, rýchlo sa vzdávajúci. Ak v sedemnástich alebo osemnástich rokoch na otázku: Čím chceš byť?, odpovedia: Neviem, netuším… niekde bude asi chyba. Pritom niekedy stačí málo. Viac sa mladým ľuďom venovať, načúvať im, tráviť s nimi čas, snažiť sa ich pochopiť, dať im priestor ukázať, čo v nich je. Pri troche podpory, motivácie sa otvoria a neraz prekvapia nielen svoje okolie ale aj samých seba.

Akým oblastiam sa program venuje?

Ide tu o podporu talentov každého študenta či študentky na niektorej zo stredných škôl v hľadaní ich silných stránok a posilňovaní toho, čo je a môže byť kľúčové pri jeho rozhodovaní akou cestou sa v živote vyberie. Program vzdeláva podľa metodiky odborných garantov s dlhoročnou praxou v oblasti školstva a výchovy, zohľadňuje potreby mladých ľudí v tomto veku, dáva im možnosť získať rôznorodé poznatky zážitkovou formou a vyskúšať si zručnosti a šikovnosť cez lokálne projekty. Všetko to, čo sa s pomocou svojich učiteľov a mentorov naučia, môžu využiť neskôr v praxi a pokračovať v tom individuálne, ak budú chcieť. S naštartovaním zmeny im môžeme pomôcť, ako sa ich však táto „dobrodružná výprava“  dotkne a či začnú vnímať lepšie hodnotu vzdelávania, vzdelania a sebarozvoja, to už je na nich.

Vidíte potenciál v mladej generácii?

Samozrejme. Často ten potenciál výnimočnosti vidím už vtedy, keď oni ešte o ňom ani netušia. To je čaro koučingu. Sprevádzať ich, ísť popri nich. Netlačiť ich, neťahať, ale dať im priestor prejaviť sa. Je zaujímavé sledovať, ako sa postupne otvárajú, s čím všetkým bojujú, ako určité situácie prežívajú, ako zvládajú stres, ako komunikujú alebo riešia situácie. Nie všetko ide vždy podľa ich predstáv a očakávaní, ale o tom to presne je. Vytrvať, byť trpezlivými, vedieť sa vynájsť, naučiť sa zrozumiteľne komunikovať, spolupracovať, sem tam i padnúť, nevzdať sa a ísť za svojimi snami. Majú to aj v slogane programu: Follow your dreams – nasleduj svoje sny…

Mnohí hádžu mladých ľudí do jedného vreca, tento program však ide iným smerom.

Hádzať ich do jedného vreca? Niet na to dôvod! Veď talentom disponuje každý. Akurát, každý iným. Svet je krásny a nie nudný práve tým, že nie sme rovnakí, dopĺňame sa navzájom. V programe vnímame ako prínosné to,  že sa sústreďujeme na podporu silných stránok a neinvestujeme čas do poukazovania na tie slabé. Chceme nastaviť mladým ľuďom zrkadlo, v ktorom to „silné ja v sebe“ objavia, správne uchopia a použijú na to, aby boli v osobnom živote aj v práci spokojní, šťastní a úspešní.

Dá sa teda povedať, že mladí ľudia nedostávajú v školách  šancu, aby ukázali, čo sa v nich skrýva?

Stredná škola je miestom, od ktorého sa vo všeobecnosti očakáva, že do nej mladý človek vojde, prejde ňou a vyjde ako komplexný, zorientovaný vzdelaný jedinec, pripravený buď na ďalšie vysokoškolské vzdelávanie alebo ide rovno do praxe, nastavený hneď od začiatku na vysoký výkon, produktivitu, spoločenské očakávania. Úspešnosť jedinca sa posudzuje podľa toho, ako rýchlo sa zorientuje a zadaptuje. Ono to však nie je také ideálne, nikdy nebolo a ani nebude. Pretože už v škole máme nielen vysokofunkčných, inteligentných, rýchlych a mimoriadne talentovaných ale aj priemerných i podpriemerných žiakov, prípadne aj zdravotne a sociálne znevýhodnených.  Ak v triede tempo udávajú „tí šikovní, rýchli, mimoriadni“, časom určite budú ostatní zaostávať, nestíhať. Dostať šancu, znamená rešpektovať inakosť, podporovať individualitu, snažiť sa identifikovať potenciál maxima jednotlivca. Od toho sú tu učitelia. Ak sú to pedagógovia, ktorým na deťoch záleží, tú šancu dostanú. Či ju oni následne využijú, to je opäť vec vnútornej motivácie i podpory okolia.

Akú šancu dávate mladým vy v programe Show Your Talent?

Dávame im šancu vyskúšať si neformálne a zážitkovo, priamo na pôde školy v prostredí formálnom to, aké to môže byť skvelé, učiť sa spolu, objavovať cestu za poznaním, mať radosť zo štúdia, tímovej spolupráce, z dosiahnutia vytýčeného cieľa. Je to vlastne zjednodušený model každej životnej výzvy, ktorá ich do budúcna stretne.  Chceme, aby vedeli, že chcieť nestačí. Musia pre dosiahnutie toho, čo chcú, niečo reálne urobiť, obetovať, posunúť hranice svojej komfortnej zóny.

Môže mladá generácia spolupracovať so staršou generáciou?

Môže a mala by. Je to obojstranne obohacujúce a prospešné. Mladí sa môžu zo skúsenosti starších poučiť, motivovať, inšpirovať. Rady a skúsenosti, ak aktívne počúvajú, im môžu pomôcť vyhnúť sa chybám, príklady dobrej praxe dospelákov môžu pomôcť zorientovať sa v smeroch, ktorými sa chcú alebo nechcú vydať aj oni sami. My, skôr narodení, sa vďaka mladým môžeme stále udržiavať vo „fyzickej aj mentálnej kondičke“, v kontakte a v dialógu s nimi vychádzame zo svojich vlastných stereotypov, učíme sa novým zručnostiam, napríklad moderným technologickým, v ktorých oni sú už niekde inde ako my. Pre vzájomnú komunikáciu a pochopenie, je dôležité učiť sa navzájom „reč iného kmeňa“.

Vidíte zmenu v správaní alebo zmýšľaní študentov, ktorí prešli programom?

Zmena je výrazná a naozaj viditeľná. Programu na každej škole sa môže zúčastniť obmedzený počet študentov a chceme im nasimulovať podobné podmienky, ako sú pri prijímaní do zamestnania. Absolvujú teda úvodný pohovor a výberové konanie pred komisiou. Pred nami sedia často chlapci a dievčatá, ktorí sa boja komunikovať, obhájiť svoj názor, nevedia sa „predať“. Na záverečnej konferencii, ktorá je bodkou za programom, stoja pred nami vyspelejší mladí ľudia, ktorí sú po pár mesiacoch sebavedomejší, lepšie a zrozumiteľnejšie komunikujú, majú vízie a ciele, zvládajú prezentovať svoje projekty, pomenovať problémy, zvládnuté výzvy ale aj to, v čom sa zlepšili. Vedia ukázať svoj talent sebe aj iným. Mnohí zažijú prvýkrát v živote verejnú pochvalu, ocenenie a pocit hrdosti.

Poviete nám príbeh študenta, ktorého cesta programom vám „vyrazila“ dych?

Každý príbeh je zaujímavý. Ja som spokojná, ak vidím usmiate tváre študentov, mentorov, ambasádorov, učiteľov i členov realizačného tímu pred, počas a aj na konci programu. Ak si ho dokážu užiť, vychutnať, nadviažu sa pekné priateľstvá a vzťahy. Samozrejme, niektoré príbehy mi utkveli v pamäti viac, pretože v nich išlo o viac, ako len absolvovanie jednotlivých fáz „povinnej jazdy“. Sú to napríklad tie zo Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene, keď sa zo študenta, účastníka programu, Mariana Hríňa, vyprofiloval časom člen realizačného tímu a dnes už kvalitný a mimoriadne schopný koordinátor školy. Alebo ak účastníci programu objavia v sebe talent komunikácie a v tomto ročníku z nich už budeme mať moderátorskú dvojicu na konferencii – Dada Švolíková a Maťo Vernársky. Páči sa mi aj príklad skvelej učiteľky Andrey Laškovej, ktorá po absolvovaní programu so svojím študentským tímom, je dnes zanietenou členkou realizačného tímu a koordinátorkou učiteľov.

Ako prebieha záverečná konferencia?

Záverečná konferencia je symbolickou bodkou za programom na danej škole. Študenti sa rozlúčia so svojimi mentormi z praxe, odprezentujú slávnostne a verejne svoje projekty a výsledky polročného snaženia sa. Dostanú certifikáty a poďakovania za usilovnú prácu na svojich talentoch a v rozvoji seba samých. Vzhľadom na pandemickú situáciu bude tretí ročník streamovaný zo štúdia na Sliači. Záujemci sa na konferenciu môžu pripojiť online. Veríme, že si to všetci užijeme, že si pripomenieme všetko to, čo sme spolu absolvovali a zažili, a aj táto konferencia bude spomienkou, ktorá bude motivovať mladých ďalej rásť.